H:\\NKBR\\logos\\logo_monivari.jpg

POHJOIS-KARJALAN BIOSFÄÄRIALUE

Uutiskirje 


Syyskuu 2015

 

Pohjois-Karjalan biosfäärialueen uutiskirje

_______________________________________________________________

 

Yhdessä tekemisen aika!


joukkovoimaa
 

Naisten Pankki yhteistyökumppaneidensa kanssa tempaisi 13.9. Joensuussa kehitysmaiden naisten hyväksi teemalla Kävele naiselle ammatti. Yhteensä yli 130 osallistujaa käveli kehitysmaiden naisille  lisää elämänhallintaa esimerkiksi pienviljelijänä tai käsityöammattilaisena. Yksi ammatti pystytään tarjoamaan 30 euron lahjoituksella. Päivän saldona oli myös paljon hyvää mieltä ja aurinkoisia ilmeitä kävelyn keskupaikassa Botanialla sekä kävelyreitin varrella.

 

Avoimessa maailmassa olemme yhä enemmän sidoksissa muihin. Sen osoittaa kouriintuntuvasti myös Euroopan rakenteita ravisteleva pakolaiskriisi. Tämän uutiskirjeen  keskeiset uutiset ovat sidoksissa yhdessä tekemiseen. Isoja asioita on mahdoton tehdä yksin!

 

Naisten pankin tempaus oli naisten järjestämä ja sen osanottajat olivat muutamia pakollisia kiintiömiehiä lukuunottamatta naisia. Olisi hienoa nähdä miehet samalla tavalla aktiivisena järjestämässä ruohonjuuritason tempauksia, jotka lisäävät tietoisuuttamme  maailman kipupisteistä ja antavat keinoja vaikuttaa niihin. Näillä tapahtumilla on kokoaan suurempi merkitys sekä paikallisesti että kansainvälisesti.

 

mikanoora.jpg

 

Kuvassa vasemmalta Noora Vikman Botanian Ystävistä, naiset kävelyllä ilmapalloineen sekä ENO verkkokoulun Mika Vanhanen istuttamassa yhdessä kävelytilaisuuden järjestäjien kanssa Botaniaan Naisten Pankin Pirja-omenapuuta symboloimaan toiminnan jatkuvuutta ja luonnollista, kestävää kasvua.


Kävele Naiselle Ammatti (valtakunnallinen)


Lue lisää Naisten Pankista


_______________________________________________________________

 

Popmuusikot ja luonnonsuojeluliitto yhteisellä asialla:

Lisää maakotkia  Pohjois-Karjalaan!


kotka_M.Sissonen2015_270px.tga

Joensuun Ilosaarirock on  kompensoinut vuoden 2015 hiilipäästönsä rahoittamalla maakotkien pesien rakentamista Pohjois-Karjalaan. Ilosaarirockin tuen avulla raken-nettiin syyskesällä viisi maakotkan tekopesää.

 

- On hienoa, että alueelta löytyy kiinnostusta kotkien suojelutyöhön, kehuu Suomen Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava. Hänellä on pitkä kokemus maakotkan pesiltä sekä Pohjois-Suomesta että levinneisyysalueen etelärajalta. Sulkava vastasi pesien rakentamisesta yhteistyössä Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen rengastajien kanssa.   Myös päävastuu tekopesien tarkistamisesta tulevina vuosina jää alueen lintuharrastajille.

 

Sulkava_M.Sissonen_270px.jpg

- Yksi pesistä on maakuntarajan tuntumassa ja jos se tulee asutuksi, puolet reviiristä on naapurimaakunnan puolella. Pesiä tehtiin siis Pohjois-Karjalaan neljä ja puoli, naureskelee Sulkava. 

 

Sulkava kiittää rockväkeä arvokkaasta tuesta ja hyvästä yhteistyöstä. - Tekopesän tekemisessä ja valmisteluissa on aika iso, ammattitaitoa vaativa ja vähän vaarallinenkin työmaa. Ilman tukea se ei kansalaisjärjestölle olisi mahdollista.

 

Ilosaarirock on lahjoittanut rahaa luonnosuojelukohteisiin vuodesta 2011. Aiemmin on suojeltu rupiliskoa, järvilohta ja Kuorinka-järveä.

- Haluamme, että suojelukohde sijaitsee lähellä pohtii Ilosaarirockin vastaava tuottaja Petri Varis. Kansainvälinen trendi on jo useita vuosia korostanut festivaalien ympäristöystävällisyyttä ja monet bändit ovat hyvin ympäristötietoisia. Ilosaarirock lisää myös yleisön ympäristötietoisuutta hoitamalla asiat mallikkaasti festivaalin aikana.

 

Kuvat:  Kotkanpoikanen valmiilla pesällä (yläkuva) ja SSL:n puheenjohtajan Risto Sulkava valmisteilla olevalla pesällä (alakuva).  Kuvat: Markku Sissonen.

 

Lue lisää

 

______________________________________________________________

 

Habitat Contact Forum Petroskoissa 29.9.-2.10.2015


petroskoi.jpgHabitat Contact Forum on Pohjoismaiden ja Venäjän yhteinen luonnonsuojelukokous, joka keskittyy Barentsin Euroarktisen alueen asioihin. Kokous pidetään nyt kahdeksannen kerran ja kokouspaikkana on Petroskoi. Kokousviikon antiin kuuluu kymmeniä esitelmiä ja myös useita Fennoskandian vihreää vyöhykettä koskevia tapaamisia.

 

Suomesta kokoukseen osallistuu parikymmentä edustajaa.

 

Kuva:  Aamuaurinko Äänisellä

 

Lue lisää kokouksesta

 

_______________________________________________________________

 

LUKE:  Runsas puolukkasato Etelä- ja Keski-Suomessa

Thaipoimijat keskeisiä kauppamarjojen kerääjiä

 

puolukat.JPGPuolukka on poimintakypsää Etelä- ja Keski-Suomessa valoisissa puolukkatyypin kangasmetsissä.  Kainuussa puolukka on kypsymässä ja Lapin alueella sato kypsyy syyskuun lopussa. Viileä ja sateinen alkukesä on hidastanut kypsymistä noin 10 vuorokautta tavanmukaisesta, kertoo Luonnonvarakeskuksen satoennuste.

 

Satotaso on ennusteiden mukaan 30.2 kiloa hehtaarilla. Valtakunnallisen metsämarjojen satotutkimuksessa on vain kolme kertaa ollut runsaampi hehtaarisato. Vuoden 2012 jättisato oli 41.3 kg/ha. Etelä- ja Keski-Suomeen ennustetaan jonkin verran runsaampaa satoa kuin Kainuun itäosiin (Suomussalmi, Kuusamo) ja Lapin pohjoisosiin (Salla, Inari, Kevo).

 

Myös mustikkasato on ollut runsas. Luken Kauko Salon mukaan poimittujen luonnonmarjojen taloudellinen on tänä vuonna yli 120 milj. €.  Suurin osa marjoista on kotitalouksien poimimia. Ulkomaalaiset poimijat keräsivät yli 12 miljoonaa kiloa, noin 78 % kauppaan tulleista marjoista.

 

Lue lisää (Luken tiedote)

 

_______________________________________________________________

 

Hiljaisuusmatkailu nousussa - työtä tarvitaan vielä

 

NALLE_Eerolta_19-8.jpgItä-Suomen yliopiston Hikuma-hanke (Hiljaisuus ja kuuntelu matkailun resursseina) on edistänyt mallikkaasti luonnon hiljaisuusarvojen huomioon ottamista matkailussa.  Näkyvyys on ollut hyvää ja hiljaisuustuotteita on jo tarjolla Pohjois-Karjalassa KareliaExpertin kautta. 

 

- Toimitusjohtaja Markku Litja toteaa, että

maakunnassa on jo ollut vierailulla kiinalaisia ja japanilaisia ryhmiä hiljaisuus-teeman ympärillä.

 

- Suuri osa maakunnan matkailutuotteista voidaan markkinoida ulkomaalaisille hiljaisuus-teeman alla , ja hiljaisuus  on sanana on mukana ennen kaikkea pakettien myynnin argumenttina pakettien myynnissä sanoo Litja.  - Kysyntää on, mutta esim. Keski-Eurooppaan emme markkinoi hiljaisuustuotteiden nimellä. Heille luontomme on kaikki hiljaisuutta.

 

- Kiinalaiset kävivät kesällä katselemassa eläimiä ja kyllä jonkin verran on kiinnostusta ollut hiljaisuustuotteille, mutta saa nähdä kuinka se lisää asiakkaita. - Uskoisin, että myytävä tuote saadaan aikaan, mutta joitakin vuosia yleensä menee, ennen kuin ajatus muuttuu toiminnaksi onnistumisten myötä, toteaa yrittäjä Eero Kortelainen Lieksasta. Erä-Eeron tuotteet perustuvat hiljaisuuteen; meluajalle eivät  suurpedot näyttäydy.

 

- Asiakkaat eivät ole tänä kesänä vielä kyselleet hiljaisuustuotteita. Kokemuksesta voin sanoa, että vie oman aikansa, ennen kuin "uusi" tuote huomataan. - Haemme muutaman yrityksen kanssa piakkoin rahoitusta hiljaisuustuotteiden markkinointihankkeelle, sanoo Majatalo Pihlajapuun emäntä Minna Murtonen Nurmeksesta. 

 

Kuvassa "Nalle istuu". Kuvattu Erä-Eerolla, kuvaaja Pekka Ovaskainen.

 

Lue-lisää Hikuma-hankkeesta

 

_______________________________________________________________

 

LIFE-FRESHABIT -hanke alkaa vuoden 2016 alussa


aa_KOITAJOKI.JPGPohjois-Karjalan ELY-keskus on mukana Metsähallituksen koordinoimassa, valtakun-nallisessa LIFE FRESHABIT -hankkeessa.

 

Hankkeen pohjoiskarjalainen osa keskittyy Koitajoen valuma-alueen soiden,  kosteikkojen ja pienvesien kunnostamiseen sekä luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseen. Lisäksi hankkeessa analysoidaan Hietajärven yhdennetyn seurannan aineistoja ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioimiseksi.  Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 20 milj. € ja Koitajoen osahankkeen osuus n. 1,2 milj. €.  Toimet ajoittuvat vuosille 2016 – 2022.

 

EU:n ympäristöalan rahoitusinstrumentti LIFE on rahoittanut Suomen merkittävimpiä kansallisia luonnonsuojeluhankkeita vuodesta 1995.

 

Koitajoki tulee Venäjältä Ilomantsiin, tekee mutkan takaisin Venäjälle ja palaa Suomeen Möhkössä. Koitajoki laskee Pielisjokeen. Suurin osa Koitajoen valuma-alueesta on Ilomantsissa.
Kartta: Kansalaisen karttapaikka 2015.

 

_______________________________________________________________

 

Koli Culturan Kestävän kehityksen puupuisto täydentyi

 

Miss Earth

Miss Earth 2014, Jamie Herrell Filippiineiltä oli mukana istuttamassa ENO verkkokoulun koivuja Koli Culturan puupuistoon Kolille. 

 

Jokaisella istutetulla puulla on maailmanlaajuinen ympäristösanoma joka liittyy metsien merkitykseen erilaisissa kulttuureissa ja taloudellisissa tilanteissa. Kaikki alueelle istutetut puut symboloivat merkittävää kestävän kehityksen tekoa.

 

ENO verkkokoulun tavoitteena on istuttaa maailmanlaajuisesti 100 miljoonaa puuta vuoteen 2017 mennessä - myös satavuotiaan Suomen kunniaksi!

 

Koli Culturan kestävän kehityksen puupuistoa ylläpitää Napa Koli OY yhteistyössä Pohjois-Karjalan biosfäärialueen kanssa. 

 

Kuvassa Miss Earth, Jamie Herrell Koli Culturan puupuistossa Kolilla. 
Kuva: Mika Vanhanen

 

_______________________________________________________________

 

Osallistu Fennoskandian vihreän vyöhykkeen alueellisiin työryhmiin

 

kolilta.jpg

 

Fennoskandian vihreä vyöhyke edistää monipuolisesti  raja-alueen luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä kestävää kehitystä paikallisyhteisöjen ja muiden alueilla toimivien tahojen yhteistyönä. 

 

Tule mukaan ja ota yhteyttä alueesi työryhmän sihteeriin:

 

Karjalan alue

sihteeri Timo J. Hokkanen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus (timo.hokkanen(at)ely-keskus.fi)

sihteeri Kerttu Härkönen, Metsähallitus (kerttu.harkonen(at)metsahallitus.fi)

 

Lapin alue

sihteeri Pertti Itkonen, Metsähallitus (pertti.itkonen(at)metsahallitus.fi)

 

Kaakkois-Suomen alue

Mikko Tiira, Metsähallitus  (mikko.tiira(at)metsahallitus.fi)

 

Tutustu Fennoskandian vihreään vyöhykkeeseen myös Ympäristöministeriön sivuilla

 

_______________________________________________________________

 

 Aja polkupyörällä!

Osallistu pyöräilykulttuurin kehittämiseen  24.9.


Torstaina 24.9. kello 18.30 pidetään Joensuussa Carelicumin auditoriossa tilaisuus, jossa hollantilaiset ja suomalaiset asiantuntijat kertovat pyöräilykulttuurin kehittämisestä. Pääpuhuja Herbert Tiemens on Utrechtin kaupungin liikennesuunnittelija.

 

Tilaisuuden jälkeen pidetään arkipyöräilyä edistävän Joensuun polkijoiden perustamis-kokous.

 

aIMG_6294_270.jpgLiikenteen osuus Suomen kasvihuone-kaasupäästöistä on  viidennes, tieliikenne kattaa 90 prosenttia liikennepäästöistä. Eniten (noin 60 %) tupruttavat henkilöautot.

 

Pyöräily on monipuolisesti järkevä vaihtoehto autoilulle. 

 
Kuva:  Ylisoutajan silta Joensuussa helpotti  kevyttä liikennettä. Yö on kuitenkin hiljainen.

_______________________________________________________________

 

Tulevia tapahtumia 

 

Habitat Contact Forum Petroskoissa 29.9. - 2.10.2015

 

Fennoskandian vihreän vyöhykkeen Karjalan työryhmän kokous 26.10.2015

 

_______________________________________________________________


Muita biosfäärialueeseen liittyviä aiheita

 

Mitä biosfäärialueet ovat?

Man and the Biosphere Programme

UNESCO

Ekotehokkuus

Biosfäärialueen hankkeita

Liity verkostoon 

Pohjois-Karjalan biosfäärialueen ohjausryhmä 2014-2016