H:\\NKBR\\logos\\logo_monivari.jpg

POHJOIS-KARJALAN BIOSFÄÄRIALUE

Uutiskirje 


Lokakuu 2014 (nro 3)

North Karelia Biosphere Reserve - Pohjois-Karjalan biosfäärialue

_______________________________________________________________

 

Students on Ice Arctic Expedition on tulossa - lähdetkö mukaan?

 

Students on Ice LOGO.PNGKanadalainen Students on Ice (SOI) -hyvän-tekeväisyysjärjestö järjestää vuosittain 14-18 -vuotiaille nuorille tutkimusmatkan Etelämantereelle tai Arktiselle alueelle. Järjestön tavoitteena on tarjota opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille inspiroivia oppimismahdollisuuksia, tutustuttaa ihmisiä Arktiseen luontoon, kartoittaa ratkaisuja globaaleihin ongelmiin ja inspiroida ihmisiä muutokseen. Seuraava Arktisen alueen retki järjestetään 27.7.-10.8.2015.

 

Suomesta biosfäärialueilta mukaan pääsee alustavien tietojen mukaan kaksi nuorta, joista toinen on tarkoitus valita Pohjois-Karjalasta. Lue lisää tutkimusmatkasta (englanniksi).

 

_______________________________________________________________

 

Osallistu Green Belt of Fennoscandia Dialogue Forumiin

 

ahma_eeraeero.jpgFennoskandian vihreän vyöhykkeen suomalaiset, venäläiset ja norjalaiset toimijat kokoontuvat ensi kertaa yhteen Kuusamossa 18.-20.11.2014 järjestettävään Green Belt of Fennoscandia Dialogue Forumiin. Tilaisuudessa esitellään ja arvioidaan yhteistyön tuloksia sekä luodaan katsaus tulevaisuuteen. Katso lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan!

Kuva: www.eraeero.com

GBF iso banneri.jpg

_______________________________________________________________

 

Saaristomeren biosfäärialue juhlii 20-vuotista taivaltaan

 

Saaristomeren BR ruokki.PNG Vuonna 1994 perustettu Saaristomeren biosfäärialue koostuu Saaristomeren kansallispuistosta sekä puiston ympärillä yksityisessä omistuksessa olevista saaristoalueista. Biosfäärialue on pinta-alaltaan 5400 km², josta 85 % on vesialueita. Alueen rajojen sisäpuolella asuu noin 3800 henkilöä, joista valtaosa on ruotsinkielisiä. Lounais-Suomen ympäristökeskus vastaa biosfäärialueen toiminnasta yhdessä Länsi-Turunmaan kaupungin ja Kemiönsaaren kunnan kanssa.

Ruokki on yksi Saaristomeren biosfäärialueen tyypillisistä lintulajeista. Kuva: William Velmala 

 

Mikael-von-Numers-270.jpgSaaristomeren biosfäärialueen suojelu-tavoitteella halutaan vaalia saariston lajien ja luontotyyppien monimuotoisuutta mutta myös ihmisen kulttuuria ja perinteitä. Kehittämistavoite edistää saaristo-yhdyskunnan kehittymistä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävien periaatteiden mukaisesti. Tärkeänä osana tätä työtä on työpaikkojen sekä mukavien asumisalueiden luominen. Kulttuuri-maisemien hoito on hyvä esimerkki toimin-nasta, joka tukee sekä taloudellisia että ekologisia arvoja. Tukitoiminta edistää verkostojen ja työkalujen luomista kestävää kehitystä tukevalle tutkimus-, koulutus- ja neuvontatoiminnalle. Toimintaan kuuluu mm. tiedotusmateriaalin tuottaminen, pienet selvityshankkeet yhteistyössä korkeakoulujen kanssa tai seminaarien järjestäminen. Lue lisää Saaristomeren biosfäärialueesta!

Lampaat hoitavat saariston maisemaa. Kuva: Mikael von Numers

_______________________________________________________________

 

Biosfäärialueet ja maailmanperintökohteet ovat Suomen keskeisiä UNESCO-alueita

 

unesco.JPGUNESCO on YK:n itsenäinen kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), jonka tavoitteena on kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin avulla edistää rauhaa, kestävää kehitystä ja kansojen välistä yhteistyötä sekä vähentää köyhyyttä.

 

 

Saaristomeri.PNGUNESCOn toimintaan Suomessa kuuluvat mm. Pohjois-Karjalan ja Saaristomeren biosfäärialueet sekä maailmanperintö-kohteet, joita ovat Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammal-lahdenmäki, Struven ketju ja Merenkurkun saaristo. Rokua Geopark on maailman pohjoisin geopuisto.  Geopuisto-ohjelma on jo pitkään ollut yhteistyössä UNESCOn kanssa ja on nyt siirtymässä osaksi UNESCOn kansainvälistä Geotieteiden ja Geopuistojen ohjelmaa (IGGP). Asiaa koskevat dokumentit ovat parhaillaan lausuntokierroksella.

Kartta: Saaristomeren biosfäärialue

_______________________________________________________________

 

UNESCO 70 vuotta


Unescon hallintoneuvontosali.PNGUNESCOn 70-vuotisjuhlavuotta vietetään 2015. Suomi liittyi Unescoon vuonna 1956 ja on jäsenyytensä aikana ollut useiden elinten ja komiteoiden jäsen, mm. Unescon maailmanperintökomitean jäsen v. 2013 lähtien. Suomen kehityspolitiikan tavoitteiden toimeenpanossa UNESCOlla on tärkeä rooli.

 

UNESCOssa Suomen temaattisina painopisteinä on tyttöjen ja naisten koulutuksen tukeminen, ammatillisen ja teknillisen koulutuksen kehittäminen sekä sananvapauden, mediakehityksen ja tietoon pääsyn edistäminen. Tyttöjen ja naisten koulutuksen tukeminen edistää tasa-arvoa, ihmisoikeuksien toteutumista ja kestävää kehitystä. Suomi korostaa erityisesti koulutuksen, kulttuurin sekä sananvapauden ja avoimen ja riippumattoman viestinnän merkitystä konfliktien ennaltaehkäisyssä ja ratkaisemisessa.

Kuvassa UNESCOn hallintoneuvostosali. Kuva: UNESCO/Michel Ravassard 

_______________________________________________________________

 

Suomi tarvitsee energiavallankumousta 

 

biojate_3..jpgAalto-yliopiston professori Peter Lundin mukaan Suomi on juuttunut menneen maailman energiapolitiikkaan. Suomessa esimerkiksi luullaan ettei aurinkoenergiaan kannata sijoittaa, vaikka "aurinko-olosuhteet täällä ovat vuositasolla kuin Keski-Euroopassa". Lue kyseinen artikkeli energiapolitiikasta ilmasto- ja energiauutisia julkaisevalta CO2-raportti -sivustolta.

 

Vahva osaaminen erityisesti bioenergia-alan tuotannossa ja kehityksessä on Pohjois-Karjalan vahvuus nyt ja tulevaisuudessa. Maakunnan tavoitteena onkin olla kokonaan öljyvapaa vuoteen 2030 mennessä.

 

Miten Sinä voisit tehdä arjestasi energiatehokkaampaa? Lue energiansäästövinkkejä Pohjois-Karjalan Sähkön ja Motivan sivuilta! Energiatehokkuus säästää rahaa ja luontoa.

 

_______________________________________________________________


Tulevia tapahtumia 

 

20.-23.5.2015 EuroMAB Network Meeting, Viro

 

 

Tervetuloa LYNETin IV tutkimuspäiville 11.-12.11.2014 Itä-Suomen yliopistoon Joensuuhun. Ilmottautuminen päättyy 31.10.2014. Tapahtuma on englanninkielinen. 


Utilization of Natural Resources over the Border of Finland and Russia – Perspectives of Natural and Social Sciences


The research days focus on natural resources both in Finland and Russia. Animals, rivers, vegetation types as well as mineral deposits run on both sides of the border, but the management and policies often change at the border. Themes of the seminar are Multiple dwelling and second housing, Local food over the border, Forest, wood and raw materials, and Multinational natural resources.

 

_______________________________________________________________


Muita biosfäärialueeseen liittyviä aiheita

 

Mitä biosfäärialueet ovat?

Man and the Biosphere Programme

UNESCO

Ekotehokkuus

Biosfäärialueen hankkeita

Liity verkostoon 

Pohjois-Karjalan biosfäärialueen ohjausryhmä 2014-2016