H:\\NKBR\\logos\\logo_monivari.jpg

POHJOIS-KARJALAN BIOSFÄÄRIALUE

Uutiskirje 


Marraskuu 2014

North Karelia Biosphere Reserve - Pohjois-Karjalan biosfäärialue

_______________________________________________________________

 

 KARLANDS-hankkeen paikkatietokanta hyödyttää kansalaisia, yrityksiä ja hallintoa

 

aPB066460_270.jpgPaikkatietoasiantuntija Jukka Nykänen kerää tietoja ENPI KARLANDS -hankkeen paikkatietokantaan Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Venäjän Karjalan raja-alueista. Nykänen myös kouluttaa sidosryhmiä tietokannan käyttämiseen. Karttapalvelusta löytyvät perustiedot ihmisen luontoon liittyvästä toiminnasta.

 

Tietokanta palvelee esimerkiksi viranomaisia ja tutkimuslaitoksia tiedotuksessa, luonnonvarojen käytön suunnittelussa ja tutkimuksessa rajan molemmin puolin. Matkailuyrittäjille ja asukkaille on palvelussa monipuolisesti luonnon virkistyskäyttöön liittyvää tietoa. 

 

Kerro meille mitkä tiedot palvelisivat Sinun toimintaasi ja vapaa-ajanviettoasi! 


Lue lisää paikkatietokannasta ja ota yhteyttä Jukka Nykäseen: jukka.nykanen(at)gmail.com, puh. 050 412 0717.


ENPI KARLANDS -hanke on Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kautta osa biosfäärialueen hankepalettia. Hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopisto.  

_______________________________________________________________

 

Pohjois-Karjala on uusiutuvan energiankäytön edelläkävijä, mutta paljon on vielä tehtävää

 

IPCC AR5.PNGHallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n viidennen arviointiraportin yhteenveto-raportti julkaistiin 2.11.2014. Raportin keskeinen sanoma on, että ilmakehän kasvihuonekaasujen määrä on ennätyksellisen suuri ja nopeita ratkaisuja tarvitaan ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi kahteen asteeseen. Ilmastopaneelin tavoitteena on kasvihuone-kaasuista vapaa maapallo vuoteen 2100 mennessä. Tämä tarkoittaa, että uusiutuvien energiamuotojen käyttö tulisi kolmin- tai nelinkertaistaa.

 

Suomen tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä uusiutuvan energian osuus kattaisi 38 prosenttia energian loppukulutuksesta. Ilmatieteen laitoksen 3.11. järjestämässä paneelikeskustelussa Suomessa tehtäviä investointeja energiantuotantojärjestelmiin pidettiin kuitenkin vanhanaikaisina. "Miksei pääkaupunkiseudun busseja tankata sataprosenttisella biodieselillä, jota nyt jo saa?", kysyi Climate Leadership Councilin puheenjohtaja ja Outotecin toimitusjohtaja Pertti Korhonen. Lue lisää CO2-raportti -ilmastosivustolta.

 

Biopolttoaine EU lehdistökuva.PNGPohjois-Karjalassa uusiutuvan energian osuus kokonaisenergiankäytöstä oli vuonna 2012 peräti 67 prosenttia, joka oli yli kaksinkertainen muuhun Suomeen verrattuna. Maakuntaliiton tavoitteena onkin olla kokonaan öljyvapaa maakunta vuoteen 2030 mennessä. Tulevaisuudessa Pohjois-Karjala pyrkii profiloitumaan entistä vahvemmin uusiutuvan energian edelläkävijäalueena, bioenergian raaka-ainepankkina sekä alan huippuosaajana ja laitevalmistajana.

Kuvat: IPCC, EU/lehdistökuva

_______________________________________________________________

 

Vastuu ympäristöstä kuuluu meille kaikille

 

Ympäristöperusoikeus.PNGSuomen lainsäädäntö turvaa jokaiselle oikeuden terveelliseen ympäristöön ja mahdollisuuden vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Usein kansalaiset ovat kuitenkin turhautuneita, sillä yksilön voi olla vaikea tietää miten ja milloin todellisuudessa pystyy vaikuttamaan. Tuore Tampereen yliopiston ja Ympäristöministeriön selvitys Miten ympäristöperusoikeus toteutuu? (2014) kartoittaa ympäristöperusoikeuden sisältöä ja vaikuttavuutta.

 

_______________________________________________________________

 

 Pieniä ilmastotekoja

 

Blackle.pngNettisurffailu tiedonhakua ja vapaa-aikaa varten on monille meistä niin arkipäiväistä, että usein ei tule ajatelleeksi miten paljon energiaa se kuluttaa päivittäin. Esimerkiksi kahden Google-haun tekeminen voi kuluttaa yhtä paljon energiaa kuin vesikupillisen keittäminen vedenkeittimellä. Blackle-hakukone hyödyntää Googlen hakutuloksia, mutta säästää energiaa käyttämällä mustaa taustaväriä ja harmaata fonttia. 

 

_______________________________________________________________

 

 Tulevia tapahtumia

 

28.11.2014 KARLANDS-hankkeen loppukokous, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu

Ilmoittaudu 21.11. mennessä! Tilaisuus on englanninkielinen.

 

_______________________________________________________________


Muita biosfäärialueeseen liittyviä aiheita

 

Mitä biosfäärialueet ovat?

Man and the Biosphere Programme

UNESCO

Ekotehokkuus

Biosfäärialueen hankkeita

Liity verkostoon 

Pohjois-Karjalan biosfäärialueen ohjausryhmä 2014-2016