ENCORE-uutiskirjeencore_logo.jpg

Environmental Conference of the Regions of Europe

Uutiskirje 2/2013 (viikko #33)

ENCORE-uutiskirje  on alueellisten ympäristöasioiden, hyvien käytäntöjen

ja kv-yhteistyön kanava. Kirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.

Jos kirje ei näy oikein, avaa se selaimessa - linkki kirjeen alalaidassa

  

 

ALUEET VALOKEILASSA LOKAKUUN ALUSSA    

Alueiden viikko lokakuun alussa nostaa esille alueiden ja kaupunkien näkökulmia.  Alueet perustuvat usein kulttuurisesti yhtenäisehköön taustaan ja niille kehittyy omintakeisia toimintatapoja.  Niille myös luodaan tavoitteita, joiden saavuttaminen perustuu alueellisiiin vahvuuksiin ja muihin taustatekijöihin.  EU:ssa puhutaan paljon alueista ja niitä tuetaan monin tavoin. Alueiden viikkoa kannattaa hyödyntää meilläkin. 

 H:\\ENCORE\\Sami_Niemelainen.JPG

ENCOREssa on jo epävirallisesti ehdotettu vuoden 2016 korkean tason konferenssin pitämistä Suomessa.  Mikäli konferenssi halutaan Suomeen, se vaatii vahvaa alueellista yhteistyötä sekä rahoituksessa, sisällöissä että toteuttamisessa.  Kotimaisen ja  eurooppalaisen ympäristöyhteistyön kannalta mahdollisuus on kuitenkin harkinnan arvoinen. 

 

Konferenssi on selkeä, konkreettinen toimi, jonka pelkkä toteuttaminen lisää yhteistyötä ja auttaa nostamaan sekä maallemme että alueille tärkeitä teemoja.  Keskustelua toteuttamismahdollisuuksista ja sisällöistä on käytävä jo nyt, koska prosessi on pitkä.  Konferenssin toteuttamisessa Suomen ENCORE-ryhmä verkostoineen on avainasemassa.

 

Timo J. Hokkanen

................................................................................................................

 

GPI SUOMESSA  

Genuine Progress Indicator (GPI) saadaan vuoden 2013 aikana lasketuksi kaikille Suomen alueille. Syyskuun alussa laskenta aloitetaan Itä- ja Väli-Suomen maakunnille Itä Suomen yliopistossa (UEF).   Rahoitus tulee YM:stä ja TEM:stä. Hankkeen päätutkijana on  YT Eero Vatanen UEF:n  Karjalan tutkimuslaitokselta.

 

GPIstä on kaavailtu vaihtoehtoa bruttokansantuotteelle (BKT).  Australiassa julkaistu maailmanlaajuinen tutkimus totesi GPI:n mukaan maailman kehityksen olleen parhaimmillaan 1978.   Tämän jälkeen keskustelua GPIstä on käyty myös Suomessa.  Kirjoitusten sävy on ollut epäilevä.  

 

 Pitkään GPI:n kanssa työskennelleet asiantuntijat toteavat kuitenkin, että asia on keskusteluissa ymmärretty väärin.  Koko maailman keskiarvoa ja maakohtaista tai alueellista tunnuslukua pidä eikä voi verrata mm. alueellisen eriarvoistumisen takia.  GPI osoittaa hyvin alueellisia eroja ja se sopii hyvin esim.  maakuntien kehittyneisyyden vertailuun. Tämä näkyi hyvin  kun GPI laskettiin v. 2008 ensimmäisen kerran koko Suomelle sekä alueelliset tulokset mm. Päijät-Hämeelle, Kainuulle, Keski-Pohjanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle ja Uusimaalle.  Suomelle GPI osoitti huippua vuodelle 1990. Eroja alueiden välille tulee myös ympäristöstä, johon GPI reagoi.  Tämän mukaisesti GPI ei suinkaan  mene alaspäin joka paikassa. On mahdollista, että  GPI-laskentaa voitaisiin käyttää myös tarkentamaan mm. EU-tukien kohdentamisesta. 

 

- Australian GPI-tutkimus

 

Seuraa keskustelua

- Taloussanomat      - Helsingin Sanomat      - Helsingin sanomat      - Etla

................................................................................................................

  

TIEDOKSI Dusseldorfin kokous  (steering group) – VASTAA KYSELYYN

ENCORE Steering Group kokous pidetään Dusseldorfissa 19-20 syyskuuta.  Kokouksessa käsitellään mm. Seuraavan poliittisen kokouksen asialistaa.  Alueilta tarvitaan taustatietoja myös Suomesta.

Osallistu valmisteluun ja vastaa oheiseen kyselyyn elokuun loppuun mennessä!   Vastaukset lä-hetetään Timo J. Hokkaselle (timo.hokkanen@ely-keskus.fi).

 

TULEVIA TAPAHTUMIA  

 

Steering Group Göteborgissa 10-12.4.

Kokouksen pöytäkirja sisältää mm. ajankohtaiset tiedot Alliansseista

 

 

Local action for biodiversity: the role of regions  

Kokous pidetään marraskuussa – alustavaa tietoa  tästä linkistä

 

 

The European Week of Regions and Cities (Open Days) 7-10.10 

Katso lisätietoja täältä

 

 

H:\\ENCORE\\European week of Regions and cities.JPG

 

ely.JPG   unesco.JPGBR.JPG
 

Ota yhteyttä: 

timo.hokkanen@ely-keskus.fi