ENCORE-uutiskirjeencore_logo.jpg

Environmental Conference of the Regions of Europe

Uutiskirje 3/2014 (viikko #21)

ENCORE-uutiskirje  on alueellisten ympäristöasioiden, hyvien käytäntöjen

ja kv-yhteistyön kanava. Kirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.

Jos kirje ei näy oikein, avaa se selaimessa - linkki kirjeen alalaidassa

 

 ENCORE-konferenssi Munchenissä 15-16.5.2014

 

Ilmastonmuutos ja nuorten aktivoiminen olivat keskeisiä asiakokonaisuuksia yhdennessätoista ENCORE konferenssissa 15-16 toukokuuta Munchenissä (Schloss Hohenkammer).  ENCORE-konferenssi on alueellisten ympäristövaikuttajien (poliittinen johto sekä  asiantuntijat) Euroopan laajuinen tapaamisfoorumi.  Kokouksessa oli yli 100 osallistujaa. Suomea edustivat yksikön päällikkö Juhani Kaakinen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja koordinaattori Timo J. Hokkanen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

 

Laurentien

Juhani Kaakinen totesi tilaisuuden olleen hyödyllinen ja avanneen näkökulmia nimenomaan sellaisiin asioihin, joita alueellisessa johtamisessa tarvitaan. 

 

  

Hollannin prinsessa Laurentien oli tilaisuuden taitava vetäjä, joka tuntee ympäri-stöasiat erittäin hyvin.  Nuorison kanssa prinsessa Laurentien oli kuin kotonaan.

 

Monipuoliset esitelmät kansainvälisiin esimerkein kertoivat vastaansanomattomasti, että ilmastonmuutos on jo täällä – ja maksaa paljon.  Esityksissä esiteltiin myös mahdollisuuksia vaikuttaa.  Puhujina olivat mm. ministeri Marcel Huber Baijerin Ympäristö- ja kuluttajansuojaministeriöstä, EU:n ympäristökomissaari Janez Potcnik (videon välityksellä), johtaja Luc BAS  Kansainvälisestä luonnonsuojeluliitosta (IUCN), prof. Stephan Pauleit,  Ministeri Dr Henk van de Boer Hollannista sekä  johtaja Ernst Rauch , Munich RE –vakuutusyhtiöstä.

 

katastrofit

Luonnonkatastrofeja on nykyisin vuosittain noin kaksi kertaa enemmän kuin 1980-luvun alussa. Kasvussa ovat olleet nimenomaan sääilmiöihin liittyvät katastrofit.

 
 
 
 
Kokouksen esitelmät ja keskeiset tulokset löytyvät jatkossa kokouksen sivuilta. Tätä kirjoitettaessa sivua ei ole vielä päivitetty.

 

 

 

Assenissa 2012 aloitettiin käytäntö pitää konferenssiin liittyen myös nuorten konferenssi (YouthCORE).  YouthCORE  konferenssi pidettiin myös Munchenissä ja kokouksen tulokset olivat aineistona ministeritason kokouksessa.   Seuraava ENCORE-konferenssi järjestetään 2016 Itävallassa.

 

schloss

Korkeatasoinen kokous järjestettiin rauhallisessa  miljöössä saksalaisella järjestelmällisyydellä ja antaumuksella.  Tilaisuuden esimerkillisyyttä korosti, että kokoukssen järjestelyissä  vältettiin turhaa paperinkulutusta,  käytettiin kierrätystuotteita ja syötiin luomuruokaa.  Jopa kokous-matkojen hiilikompensaatiot oli otettu huomioon, mutta kompensaatioiden toteuttaminen jäi kuitenkin osallistujien vastuulle. 

     __________________________________________________________ 

 

Aidon Kehityksen Mittari (GPI) laskettu kaikille Suomen maakunnille

 

Aidon kehityksen mittari (GPI) on nyt laskettu kaikille Suomen maakunnille.  Tutkimusraportti on julkaistu TEM:n raporttisarjassa nro 17/2014. Bruttokansantuote ja GPI pysyivät samalla kasvu-uralla 1990-luvun taitteeseen asti.

 

 parhaat_GPI

 Kuva: Hoffren & Vatanen 2014: TEM Raportteja 17/2014

 

Tämän jälkeen bruttokansantuote on jatkanut nousuaan, GPI on laskenut tai pysynyt ennallaan; maakuntien erot ovat kasvaneet. Uusissa tutkimuksissa kärjessä ovat ehkä hiukan yllättäen Pohjois-Karjala, Keski-Suomi ja Kanta-Häme. Merkittävimmät erot tulevat luonnonvarojen käytön pitkäaikaisvaikutuksista. Raportissa käsitellään myös laskennan ongelmia ja arvioidaan jatkotutkimusten tarvetta.  Lue koko raportti täältä

 

 __________________________________________________________ 

 

HINKU-kuntien päästöt vähentyneet kuudessa vuodessa lähes 20 prosenttia

 "Kohti hiilineutraalia kuntaa"

 

HINKU -hankkeen kunnat vähensivät vuosina 2007–2012 kasvihuonekaasu-päästöjään keskimäärin 19 prosenttia. Suurimmat päästövähennykset HINKU-kunnissa saavutettiin energiasektorilla. Sähkön käytöstä aiheutuneet päästöt leikkautuivat keskimäärin 27 %, fossiilisten polttoaineiden päästöt 24 % ja liikennesektorin päästöt 11 %.

 

H:\\ENCORE\\Hinku uutinen_copyrights SYKE.JPG

 Peltoviljelystä ja eläintuotannosta muodostuvat maatalouden päästöt vähenivät keskimäärin 6 %. Kaatopaikoilta ja jätevesien käsittelystä koostuvat jätehuollon päästöt vähenivät keskimäärin 19 %. Lue lisää merkittäviä syitä ilmasto-päästöjen vähenemiseen tästä linkistä.

Kuva: Yksi Iin kunnan viidestä työntekijöiden käytössä olevasta sähköautosta. Kuva: SYKE 

 ______________________________________________________

 

 YouthCORE-ympäristökonferenssi Burg Schwaneckissä 11-16 toukokuuta 

"Hyviä tuloksia ja innovatiivisia ajatuksia"

 

YouthCORE konferenssin pidettiin Burg Schwaneckissä, Saksassa 11-16 toukokuuta 2014. Konferenssissa osallistujat esittelivät omaa toimintaansa ja ympäristön suojelusta saavutuksia  ja ilmasto muutoksesta. Energiatehokkuus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ympäristötietoisuus olivat konferensiin keskusteluissa pääaiheita.

 

H:\\ENCORE\\Youthcore photo_copyrights youthcore.JPG

Asiakirja tapahtumista: tästä    Lisää tietoa ohjelmasta: tästä

YouthCORE-konferenssin järje-stivät yhteistyössä Baijerin  ympäristöministeriö, Ympäristö-koulutuskeskus “Naturerlebnis-zentrum Burg Schwaneck” sekä Nuorten kulttuurikokouksien keskus "Jugendbegegnungsstät-

te am Tower”.

Kuva: Konferenssin osallistujat. Lähde: YouthCORE web

 ______________________________________________________

 

 

ely.JPG   unesco.JPGBR.JPG
 

Ota yhteyttä: 

timo.hokkanen@ely-keskus.fi