ENCORE-uutiskirjeencore_logo.jpg

Environmental Conference of the Regions of Europe 


Uutiskirje 5/2014 (viikko #46)

ENCORE-uutiskirje  on alueellisten ympäristöasioiden, hyvien käytäntöjen ja kansainvälisen yhteistyön kanava. Kirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.

_________________________________________________________________

 

Ohjausryhmä linjasi vuosien 2015-2016 toiminnan 

 

VAS Barbara Pucker (pj, Carinthia, Itävalta), OIK. Christine Doni (vpj, Baijeri, Saksa).jpgOhjausryhmä kokoontui Bilbaossa, Espanjassa 30.-31.10.2014. Kokouksessa käsiteltiin mm. ENCORE-alueiden välisiä tiedotustapoja sekä ENCOREn näkyvyyttä muille organisaatioille ja alueille. Parhaillaan kehitetään uutta verkkopohjaista viestintäalustaa, joka mahdollistaa reaaliaikaisen kommunikaation ENCORE-alueiden välillä. Kehityksen alla ovat myös encoreweb.org-nettisivut, joilta löytyy kaikki ENCOREn toimintasisältö.

 

Ohjausryhmä kävi läpi toukokuussa pidetystä YouthCORE-konferenssista saadun palautteen ja kehitysideat. Nuoret pitivät konferenssia inspiroivana ja hyvänä foorumina oppia ympäristöasioita. Palautteen pohjalta kokouksessa suunniteltiin vuonna 2016 Carinthiassa, Itävallassa pidettäviä ENCORE- ja YouthCORE-konferensseja sekä muita tulevia aikatauluja. Suomen ohjausryhmäedustaja Timo J. Hokkanen esitteli Suomen vetämää allianssia GPI:n eli aidon kehityksen mittarin käyttöönotosta. Lue lisää alempana!

Vasemmalta: Puheenjohtaja Barbara Pucker Carinthiasta (Itävalta) ja varapuheenjohtaja Christine Doni Baijerista (Saksa). 

 __________________________________________________________________________ 

 

Kansainvälisyydestä hyötyä alueille

 

Katrin ja Mita"ENCOREn vahvuuksia ovat avoimuus ja kevyt hallinto, mikä tekee liittymisestä helppoa", kertoo ohjausryhmän jäsen Katrin Urback Ruotsista. Samalla ENCORE tarjoaa ympäristö- ja kestävän kehityksen alan toimijoille tärkeän poliittisen toimintafoorumin, jolla on läheiset suhteet mm. Euroopan komissioon.

 

"Alueet ovat harvoin yksin kohtaamiensa haasteiden kanssa. Maaseutu-, merenranta-, vuoristo- ja kaupunkialueet kohtaavat usein samoja ympäristöongelmia, vaikka sijaitsevatkin eri valtioissa. Yhteistyötä tekemällä alueet ovat vahvempia ja voivat todella vaikuttaa päätöksentekoon eurooppalaisessa ympäristöpolitiikassa", Katrin jatkaa. ENCORE mahdollistaa alueiden välisen yhteistyön ja kokemusten vaihdon ympäristöasioissa. Kansainvälisyyden kautta alueellisiin haasteisiin voi saada uusia ratkaisuvaihtoehtoja ja laajaa kokemuspohjaa.

Vasemmalta: Katrin Urback (Ruotsi) ja Mita Lapi (Italia).

__________________________________________________________________________

 

ENCOREn allianssi kehittää biokaasusta ilmastoystävällistä polttoainetta ja vihreitä työpaikkoja

 

Biokaasu.PNGLänsi-Götanmaa Ruotsissa vetää ENCOREn allianssia, jonka tavoitteena on kehittää biokaasusta ilmastoystävällistä, uusiutuvaa ja paikallisesti tuotettua polttoainetta. Tavoitteena on myös luoda uusia vihreitä työpaikkoja biokaasun valmistuksen, jakelun ja käytön kehittämiseen. Biokaasun eli biometaanin avulla pyritään vähentämään öljyriippuvuutta, parantamaan energia-tuotannon varmuutta ja lisäämään energiaomavaraisuutta.

 

Biogas West -yhteistyöverkosto perustuu julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyöhön ja ammattitaidon jakamiseen. Lue lisää englanniksi tai ruotsiksi!

 

ENCOREn sivuilta näet kaikki allianssit (englanniksi).

Kuva: Region Västrä Götaland

__________________________________________________________________________

 

GPI (Genuine Progress Indicator) kiinnostaa, aloitteellisuutta tarvitaan

 

smoke.jpgGPI (Genuine Progress Indicator) eli aidon kehityksen mittari on yksi ENCOREn alliansseista ja muodostaa yhden keskusteluryhmistä tulevalla verkkoalustalla. GPI:n käyttöönotto on EU:n tasolla tärkeää ja vaihtoehtoisten mittareiden kehittämistä ja käyttöönottoa korostetaan. ENCOREn ohjausryhmä käsitteli asiaa ja totesi keskusteluryhmän toimivan verkkoalustan kautta. Verkkoalusta avattaneen joulukuussa 2014.

 

GPI-työn edistäminen on selkeästi Suomen vastuulla. Ohjausryhmässä mukana olevista alueista Hollannilla on pitkäaikaista osaamista. Muita yhteistyökumppaneita etsitään parhaillaan. Myös ENCOREen kuulumattomien alueiden mukaan saaminen on tärkeää. Tehokkaan eurooppalaisen hankkeen luomiseksi tarvitaan osaamista erilaisilta alueilta ja yhteiskunnallisista oloista.

 

Suomen ohjausryhmäedustaja Timo J. Hokkanen esitteli asiaa kokouksesssa lyhyen, suomalaisten kumppaneiden kanssa  yhteistyössä tehdyn taustaesityksen avulla. 

 

__________________________________________________________________________

 

Tulevia tapahtumia

 

27.-28.11.2014 ENCORE Study Visit to Netherlands (Biogas Alliance)

Networking and introduction to Dutch biogas system.

See the programme.

Registration closes on 11th November, ask for late registration options from Katrin Urback: katrin.urback(at)vgregion.se

 

__________________________________________________________________________

 

ely.JPG   unesco.JPGBR.JPG
 

Ota yhteyttä: 

timo.hokkanen@ely-keskus.fi