intellgreenbelt

 

IntellGreenBelt (Intellectually Driven Management of Natural Resources of Green Belt of Fennoscandia) on lokakuussa 2013 käynnistynyt Karelia ENPI CBC -hanke, jonka tavoitteena on tukea Fennoscandian Vihreän Vyöhykkeen sosio-ekonomista kehitystä luomalla rajanylittäviä ja innovatiivisia käytäntöjä luonnonvarojen kestävälle käytölle ja suojelulle.

 

Fennoscandian Vihreä Vyöhyke (FVV) on ketju nykyisiä ja suunniteltuja luonnonsuojelualueita Suomen, Norjan ja Venäjän rajaseudulla Suomenlahdelta Barentsinmerelle. Maiden välisen yhteistyön tavoitteena on luoda malli valtion rajojen ylittävästä luonnonsuojeluyhteistyöstä ja lisätä alueen tunnettavuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.

 

IntellGreenBelt pyrkii luomaan älyllisiä malleja ja tietotaitoa luonnonvarojen kestävän käytön tehostamiseksi Vihreän Vyöhykkeen pilottialueilla rajan molemmin puolin. Hankkeen lähtökohtana on, että villieläin- ja kalakannat ovat kansainvälisiä luonnonvaroja ja naapurivaltioiden tulisi hoitaa niitä yhdessä. Tavoitteena on luoda yritysmahdollisuuksia paikallisille asukkaille ja tehostaa suojelualueiden toimintaa innovatiivisilla lähestymistavoilla kehittämällä metsästystä, amatöörikalastusta sekä virkistys- ja oppimismatkailua.


Pohjois-Karjalan biosfäärialue koordinoi hanketta Suomen puolella yhdessä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Future Missions Oy:n, ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.

 

 

 

Lisätietoja

 

IntellGreenBelt-hankesivut englanniksi

 

Suomen ympäristökeskuksen IntellGreenBelt-hankesivut

englanniksi

 

Karelia ENPI CBC -rajanylittävä yhteistyöohjelma ja IntellGreenBelt-hankesivut englanniksi 

 

Fennoscandian Vihreä Vyöhyke Ympäristöministeriön

sivuilla