energia

 

Pohjois-Karjala on bioenergian maakunta. Uusiutuvan energian osuus maakunnan kokonaisenergiankäytöstä oli vuonna 2012 67%, joka oli yli kaksinkertainen muuhun Suomeen verrattuna. Uusiutuvasta energiasta oli bioenergiaa 84% ja vesivoimaa 15%. Pohjois-Karjalassa bioenergia muodostuu lähes täysin puuenergiasta, tarkemmin sanoen metsä-energiasta ja teollisuuden sivutuotteista. Öljy on käytännössä ainoa maakunnassa käytettävä fossiilinen polttoaine ja sen osuus oli noin 8% kokonaisenergiankäytöstä. Turpeen käyttöosuus oli noin 4%. Pohjois-Karjalan energiaomavaraisuus energian käytöstä oli 65%.

 

Tulevaisuudessa Pohjois-Karjala pyrkii profiloitumaan entistä vahvemmin uusiutuvan energian edelläkävijäalueena, bioenergian raaka-ainepankkina sekä alan huippuosaajana ja laitevalmistajana. Bioenergiatuotannossa avainasemassa on metsäenergian talteenoton ja hyödyntämisen kehittäminen.

Lisätietoja

 

Itä-Suomen energiatilasto 2012

 

Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020

 

Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020

 

 

 

Pohjois-Karjalan biosfäärialueen hankkeita

 

RoK-FOR -koordinaatiohankkeen tavoitteena oli luoda uusia kumppanuuksia ja yhdistää viiden eurooppalaisen kohdealueen metsä- ja ympäristöklusterien taloutta ja osaamista bioenergian, biopohjaisten tuotteiden ja puurakentamisen aloilla. Hanke päättyi 2013, mutta yhteistyöverkoston toiminta jatkuu.