Kestävä elämäntapa

 

Ihmiskunta kuluttaa maapallon luonnonvaroja nopeammin kuin ne pystyvät uusiutumaan. Kulutamme nykyään kahdeksassa kuukau-dessa vastaavan määrän luonnonvaroja kuin mitä maapallo tuottaa vuoden aikana. Loppuvuoden ajan kulutamme velaksi aiempina vuosikymmeninä säästöön jääneitä luonnonvaroja, vaikka niitä tarvittaisiin turvaamaan tulevien vuosien tuotantoa. Tarvitsemme siis 1,5 maapalloa tyydyttämään vuosittaiset tarpeemme. Ylikulutuksen takia ruokapula lisääntyy, metsiä häviää, maaperän tuottavuus heikkenee, vesistöt saastuvat, lajien luonnolliset populaatiot pienenevät, jätemäärät kasvavat ja hiilidioksidin määrä ilmakehässä ja merissä lisääntyy. Maapallon luonnonvarat eivät kestä nykyistä kulutusta, minkä vuoksi kulutustapojamme tulisi nopeasti muuttaa kestävämmiksi.

 

Kestävä elämäntapa tarkoittaa sitä, että kulutamme luonnonvaroja vain siihen tahtiin kuin ne ehtivät uusiutua ja että minimoimme omasta kulutuksestamme aiheutuvat huonot ympäristövaikutukset. Kestävä kulutus on ympäristön lisäksi kestävää myös sosiaaliselta ja taloudelliselta kannalta. Omaa kokonaiskulutustaan voi minimoida siten, että ostaa vain sen mitä todella tarvitsee, kierrättää kaiken minkä voi ja hävittää käyttökelvottomat tavarat oikein.

 

Kestävä elämäntapa syntyy yleensä pienistä arjen valinnoista. Jollekin se voi tarkoittaa kasvisten suosimista ruokavaliossa lihan sijasta, koska eläinperäisten tuotteiden ympäristövaikutukset ovat merkittävästi suuremmat kuin kasvisten. Toiselle se voi tarkoittaa työmatkapyöräilyä autoilun sijasta, kolmannelle lähimatkailua kaukolomien sijasta tai kirjaston hyödyntämistä lehtitilauksen uusimisen sijaan. Voimme tehdä ekologisia valintoja aina kun kulutamme, olipa kyse harras-tuksista, vaatehankinnoista tai valinnasta muovisen ja kankaisen hedelmäpussin välillä.

 

Pohjois-Karjalan biosfäärialue tukee kestävää elämäntapaa ja kulutusta kaikissa kehittämishankkeissaan ja tapahtumissaan.

 

Lisätietoja


Miten kestävästi elät? Laske oma ekologinen jalanjälkesi!

 

Lue kestävästä elämäntavasta SitranSuomen

luonnonsuojeluliitonWWF Suomen ja Luonto-Liiton 

sivuilta

 

Fiksu vähentää jätettä

Helsingin seudun ympäristöpalvelujen sivuilta löytyy paljon hyödyllistä tietoa kestävästä elämäntavasta ja kierrätyksestä myös muualla asuville. Tykkäämällä sivuista Facebookissa pysyt ajantasalla kierrätys-asioista ja -tapahtumista.

 

Konsta -kotitalouksien jätelaskuri auttaa vähentämään

jätteen määrää

 

Etsi lähin kierrätyspisteesi kierratys.info-palvelun avulla

 

Lue kestävistä kuluttajavalinnoista ja

ilmastomyönteisestä ruuasta ilmasto-opas.fi:ssä

 

Annajotainmuuta.fi

Lahjan ei tarvitse olla kallis ollakseen arvokas - toisaalta kalliskin lahja voi olla ympäristöä säästävä. Antamalla lahjaksi palveluja, elämyksiä, aikaa tai hyvää mieltä voit konkreettisesti vähentää syntyvän jätteen määrää.

 

Oletko fiksu kuluttaja? Tee Fiksu-testi!

 

Etsi oman asuinpaikkasi Aikapankki!

Aikapankissa jaetaan yhteisön taitoja niin, että esimerkiksi ompelusta pitävä henkilö tarjoaa korjausompelua muille jäsenille ja saa itselleen apua esimerkiksi lastenhoidossa tai juhlien järjestämi-sessä.

 

Lue ruokahävikistä suomalaisessa ravintoketjussa

Foodspill 2010-2012 -hankkeen loppuraportista