Koulutus ja tutkimus

 

Koulutus

Pohjois-Karjalan koulutusorganisaatioissa

 

Itä-Suomen yliopisto:

Ympäristöpolitiikka

Ympäristöoikeus

Maantiede

Metsätieteet

 

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu:

Ympäristöteknologia

Metsätalous

Bioenergia

 

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä:

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Metsä-, metsäkone- ja bioenergia-ala

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Maatalous

Elintarvikeala ja biotekniikka

Luonto- ja ympäristö

 

 

Tutkimus

Kestävään kehitykseen liittyvää tutkimustoimintaa Pohjois-Karjalassa

 

Suomen ympäristökeskus

Metsäntutkimuslaitos

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Euroopan metsäinstituutti

Hietajärven tutkimusalue

Itä-Suomen yliopisto

Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta -osaamiskeskittymä

Ihmismetsä-tutkijaverkosto

Ympäristökulttuuri-tutkijaverkosto

Ihmistieteellinen eläintutkimus

Karjalan tutkimuslaitos

Ekologian tutkimusinstituutti