Biosfäärialueen hankkeita 

Karelian landscapes.jpg


KARLANDS - Kestäviä Karjalaisia maisemia -projektin tavoitteena on tukea  hyvää hallintotapaa Karjalan alueella Suomessa ja Venäjällä luonnon resurssien kestävän käytön kehittämiseksi ja biodiversiteetin säilyttämiseksi.

H:\\Projects\\PPs\\EET.jpg


Ekotehokas matkailu -hankkeen tavoitteena on parantaa matkailupalveluiden näkyvyyttä ja ekotehokkuutta Pohjois-Karjalassa  ja Karjalan tasavallassa Venäjällä sekä lisätä Suomen ja Karjalan tasavallan yhteyksiä.

multieffort.jpg


MULTI EFFORT -hankkeen tavoitteena on parantaa paikallisten ihmisten elämää metsien ekosysteemipalveluiden avulla Pohjois-Karjalan biosfäärialueella ja Karjalan tasavallassa Venäjällä.

ROKFOR.jpg


RoK-FOR eli "Kestävä metsätalous tuottaa uusiutuvaa energiaa ja rakennusaineita sekä biopohjaisia tuotteita" yhdisti Pohjois-Karjalan neljään keski-eurooppa-laiseen kumppanuusalu-eeseen. Kolmivuotinen hanke päättyi 2013, mutta verkoston toiminta jatkuu.

Green cities.jpg


Greensettle-hankkeen tavoitteena oli edistää ekologisia kaupunkeja ja asutuksia harvaanasutuilla rajaseuduilla Suomessa ja Karjalan tasavallassa.

intellgreenbelt.jpg


IntellGreenBelt-hankkeen tavoitteena on tukea Fennoscandian Vihreän Vyöhykkeen sosio-ekonomista kehitystä luomalla rajanylittäviä ja innovatiivisia käytäntöjä luonnonvarojen kestävälle käytölle ja suojelulle.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Karelia ENPI-original.png