Yhteistyöryhmä

 

Luonnonvarojen käyttö Koitajoen valuma-alueella vaikuttaa merkittävästi vesistön tilaan ja sen kehittymiseen. Luonnonvaroilla tarkoitetaan muun muassa puuta, turvetta, mineraaleja, marjoja, kaloja sekä vesivaroja ja luonnonmonimuotoisuutta. Luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi hankkeeseen on koottu yhteistyöryhmä alueen eri toimijoiden edustajista.

 

Yhteistyöryhmän tavoitteena on muodostaa uusia toimintamalleja yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja yritysten kanssa sovittamalla yhteen luonnonvarojen käyttöä ja muita elinkeinoja sekä luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua. Toimintamallit voivat liittyä esimerkiksi matkailun edistämiseen tai paikallisten asukkaiden elinympäristöihin. Yhteistyöryhmä kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa ja valmistelee vähintään kerran vuodessa järjestettävän kaikille avoimen Koitajoki-Koitere -foorumin. Olennainen osa toimintaa on myös viestintä, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti paikallisuuteen.

 

Yhteistyöryhmässä on edustettuna Ilomantsin kunta, Koitajoen kalastusalue, Möhkön matkailuyhdistys ry, Endomines Oy, Metsähallitus, Suomen metsäkeskus, UPM-Kymmene Oyj, Tornator Oyj VAPO Oy sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Lisäksi kokouksiin voidaan kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita.

 

Kokousmuistiot

 

Linkkejä muistioihin

 

 

Lue lisää

 

SOVIKO: Sovittelu ja yhteishallinta ympäristöpäätöksenteossa - kokeilu- ja kehittämishanke luonnonvarojen käytön yhteensovittamisessa

 

SuoEko-hankeen loppuraportti (soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelut Pohjois-Karjalan biosfäärialueella)

 

 

Freshabit Koitajoella

 

Koitajoki

Toimenpiteet

Yhteistyöryhmä

Matkailu

Kansainvälisyys