Organisaatio

Biosfäärialue on osa Unescon kansainvälistä 

Ihminen ja biosfääri –ohjelmaa.

 

Biosfäärialuetta hallinnoidaan kansallisesti ja alueelta edellytetään säännöllistä raportointia sekä tutkimustulosten jakamista kansainvälisessä biosfäärialueverkostossa.


Biosfäärialuetta hallinnoi ympäristöministeriö ja paikallinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Pohjois-Karjalan ELY-keskus).


Pohjois-Karjalan biosfäärialuetoiminnan ohjauksesta vastaavat työvaliokunta sekä neuvottelukunnan tyyppinen ohjausryhmä, jotka edustavat sekä aluetta, että toiminnan keskeisiä sisältöjä. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen biosfäärialuekoordinaattori koordinoi toimintaa alueella.


Toiminta tapahtuu yhteistyön, kumppanuusverkoston ja hankkeiden kautta. Toiminta perustuu vapaaehtoisiin sopimuksiin eri toimijoiden, kuten kuntien, yritysten ja yhdistysten, kesken.

Kuva avautuu isommaksi sitä klikkaamalla.

Työvaliokunta

 • Paavo Pelkonen, ohjausryhmän pj.

  Professori (emer.)
  Itä-Suomen Yliopisto

 • Asko Saarelainen

  Rehtori
  Lieksan kaupunki

 • Minna Murtonen

  Yrittäjä
  Äksyt Ämmät Oy

 • Lasse Okkonen

  Yliopettaja
  Karelia-ammattikorkeakoulu

 • Liisa Sorjonen

  Yrittäjä
  Ilomantsi

 • Kyösti Tuhkalainen

  Erikoissuunnittelija
  Metsähallitus

 • Jari Horttanainen

  Kansliapäällikkö
  Joensuun Kaupunki

 • Minna Pulkkinen

  Projektipäällikkö
  Suomen metsäkeskus, Joensuu

Ohjausryhmä

 • Anna Lehtinen

  SLL
  Joensuu

 • Jukka Nykänen

  Ympäristöasiantuntija
  Maakuntaliitto

 • Eero Kortelainen

  Yrittäjä
  Lieksa

 • Työvaliokunta