Visio ja tavoitteet


Miksi olemme olemassa?

Lähde: UNESCO

Pohjois-Karjalan biosfäärialue on toiminnallinen alusta paikallisille ihmisille, toimijoille ja yrittäjille, joka edistää alueen kestävää kehitystä tukemalla ihmisten luontosuhdetta, luonnon monimuotoisuuden suojelua ja vastuullisten elinkeinojen kehittymistä.

 

Toiminnassa etsitään paikallisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin yhteistyössä maailmanlaajuisen biosfäärialueiden verkoston kanssa.

Mikään saavutettu tavoite ei ole riittävä, jos se ei ole kestävästi ja vastuullisesti toteutettu!

Visio

Pohjois-Karjalan biosfäärialue on alueellisesti ja kansainvälisesti tunnettu kestävän kehityksen sekä luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edelläkävijä ja mallialue.

Arvot

Tavoitteet

Biosfäärialueen strategian teemat
Kuva avautuu isommaksi sitä klikkaamalla.