Education and Research


The following links direct to external websites

Education related to sustainable development in North Karelia

Karelia ammattikorkeakoulun logo

Karelia University of Applied Sciences

University of Eastern Finland

Riveria – vocational education

Karelia ammattikorkeakoulun logo
Energia- ja ympäristötekniikka
Metsätalous
Uusiutiva energia (YAMK)
Ympäristöpolitiikka
Ympäristöoikeus
Ympäristötiede
Maantiede
Metsätieteet
Biologia
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Maatalous
Metsätalous
Puutarhatalous
Elintarvikeala ja biotekniikka
Luonto- ja ympäristö

Research related to sustainable development in North Karelia

Kuva: Mika Kareinen
Luonnonvarakeskuksen logo
Euroopan metsäinstituutin logo
Karjalan tutkimuslaitoksen logo

Finnish Environment Institute

Natural Resources Institute Finland

European Forest Institute

Karelian Institute

University of Eastern Finland