Hankkeet

Freshabit LIFE IP -hankkeessa keskitytään vesiensuojeluun, elinympäristöjen kartoitukseen ja seurantaan sekä ympäristötietoisuuden lisäämiseen. Yksi hankkeen kohdealueista on suurilta osin Pohjois-Karjalan Ilomantsissa sijaitseva Koitajoki.


BIOKARELIA -hankkeessa kehitetään työkaluja metsäpalojen ennakointiin, seurantaan sekä torjuntaan Suomen ja Venäjän raja-alueella. Tavoitteena on yhtenäistää toimintamalleja ja edistää arvokkaiden luontokohteiden säilymistä.NatureBeST -hankkeen tavoitteena on vähentää matkailuyritysten haitallisia ympäristövaikutuksia, kuten jätekuormaa ja jätevesien aiheuttamia päästöjä metsiin ja vesistöihin. Hankkeessa on mukana toimijoita Karjalan tasavallasta Venäjältä.SUPER -hanke pyrkii vähentämään ympäristön kulumista ja vesistöjen rehevöitymistä arvokkaissa luonnon- ja kulttuuriperintökohteissa, joissa on paljon kävijöitä. Toimien pääpaino on jätehuollossa ja sen kehittämisessä sekä ympäristön tilan seurannassa kohdealueilla.

 

Päättyneet hankkeet

Täältä voit lukea lisää jo päättyneistä hankkeista.