Toiminta

Biosfäärialuetoiminta on ennen kaikkea yhteistyötä ja yhdessä tehden kestävämmän tulevaisuuden tavoittelua.

Käytännössä biosfäärialuetoiminta koostuu yhteistyötä eri tasoilla, kestävän kehityksen kumppanuusverkostosta, sekä hanketyöstä.

Fennoskandian vihreä vyöhyke
Barentsin työryhmä
ENCORE
EuroMaB ja NordMaB

Edistämme kestävää kehitystä erilaisten kehityshankkeiden kautta.

Kumppaanuusverkoston jäsenet, siis monet pohjoiskarjalaiset yritykset ja järjestöt, toteuttavat jo kestävää kehitystä arjessaan. Kumppanuusverkoston kautta näitä hyviä käytänteitä voidaan jakaa ja kehittää toimintaa entistä kestävämmäksi.

Biosfäärialuetoiminnassa on mukana myös alueen kunnat ja oppilaitokset.