UNESCO ja MaB-ohjelma


UNESCO

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) on YK:n alainen itsenäinen erityisjärjestö. UNESCOn tehtävänä on edistää rauhan rakentamista, köyhyyden vähentämistä, kestävää kehitystä ja kulttuurien välistä dialogia kasvatuksen, tieteen, kulttuurin ja viestinnän avulla.


Unescon viisi toimialaa ovat koulutus, luonnontieteet, yhteiskunta- ja humanistiset tieteet, kulttuuri sekä viestintä ja informaatio. Unesco laatii suosituksia ja normeja sekä kansainvälisiä julistuksia ja sopimuksia, järjestää hallitustenvälisiä asiantuntijakokouksia ja korkean poliittisen tason seminaareja. UNESCO tunnetaan kenties parhaiten maailmanperintökohteistaan (World Heritage Sites). Järjestöllä on myös lukuisia kehitysyhteistyön ohjelmia, tutkimusohjelmia sekä laajaa julkaisu- ja tilastointitoimintaa eri puolilla maailmaa.

Tiedeohjelmia ovat esimerkiksi Geoparkit ja Ihminen ja biosfääri -ohjelma, jotka ohjaavat geoparkien ja biosfäärialueiden toimintaa. Kansainväliseen yleissopimukseen perustuvan toiminnan tavoitteena on maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojeleminen ja säilyttäminen tuleville sukupolville. Sen pohjalta tuetaan kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavaa kulttuuriperinnön pelastamista, vaalimista ja kunnostamista silloin, kun kansalliset voimavarat eivät riitä.


Linkki-ikoni Unesco Biosphere Reserves (englanniksi)

Ihminen ja biosfääri -ohjelma (MaB)

Ihminen ja biosfääri eli Man and biosphere –ohjelma käynnistyi 1970-luvulla. Ohjelman tavoitteena on parantaa ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta maailmanlaajuisesti ja sen tärkein työväline on biosfäärialueiden perustaminen. Maailman biosfäärialueet muodostavat biosfäärialueiden verkoston (World Network of Biosphere Reserves).

Linkki avautuu ulkoisessa välilehdessä ja ohjaa pois biosfäärialueen verkkosivuilta. Mab-strategia (englanniksi)

Linkki avautuu ulkoisessa välilehdessä ja ohjaa pois biosfäärialueen verkkosivuilta. UNESCO ja Mab-ohjelma (englanniksi)