UNESCO ja MaB-ohjelma


UNESCO

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) on YK:n alainen itsenäinen erityisjärjestö. UNESCOn tehtävänä on edistää rauhan rakentamista, köyhyyden vähentämistä, kestävää kehitystä ja kulttuurien välistä dialogia kasvatuksen, tieteen, kulttuurin ja viestinnän avulla.

 

UNESCOn viisi toimialaa ovat

– koulutus
– luonnontieteet
– yhteiskunta- ja humanistiset tieteet
– kulttuuri
– viestintä ja informaatio.

 

UNESCO laatii suosituksia ja normeja sekä kansainvälisiä julistuksia ja sopimuksia sekä järjestää hallitustenvälisiä asiantuntijakokouksia ja korkean poliittisen tason seminaareja. UNESCO tunnetaan kenties parhaiten maailmanperintökohteistaan (World Heritage Sites). Järjestöllä on myös lukuisia kehitysyhteistyön ohjelmia, tiedeohjelmia sekä laajaa julkaisu- ja tilastointitoimintaa eri puolilla maailmaa. UNESCOn tiedeohjelmia ovat muun muassa Geopark- ja Ihminen ja biosfääri -ohjelma, jotka ohjaavat geoparkien ja biosfäärialueiden toimintaa.Ihminen ja biosfääri -ohjelma (MaB)

Ihminen ja Biosfääri eli Man and Biosphere –ohjelma käynnistyi 1970-luvulla. Ohjelman tavoitteena on parantaa ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta maailmanlaajuisesti ja sen tärkein työväline on biosfäärialueiden perustaminen. Maailman biosfäärialueet muodostavat biosfäärialueiden verkoston (World Network of Biosphere Reserves).