Verkostot


UNESCOn biosfäärialueiden välistä kokemusten vaihtoa ja yhteistyötä varten MaB-ohjelman sisälle on perustettu pienempiä alueellisia tai temaattisia verkostoja. Pohjois-Karjalan biosfäärialue kuuluu näistä EUROMaB ja NordMaB -verkostoihin.

 

UNESCOn laajan ja kansainvälisen biosfäärialueverkoston lisäksi Pohjois-Karjalan biosfäärialue on mukana myös muissa kansallisissa ja monikansallisissa yhteistyöohjelmissa, kuten Barentsin ympäristötyöryhmässä, Fennoskandian vihreän vyöhykkeen työssä sekä ENCORE-verkostossa.

 

Barents euro-arctic region cooperation logo

Barentsin EuroArktisen neuvoston ympäristötyöryhmän tärkeimmät yhteistyöalat ovat ympäristötoimien käynnistäminen ns. hot spoteissa Venäjän Barentsin alueella, ilmastonmuutos sekä luonnonsuojelu- ja vesiasiat.

 

Keskeisiä teemoja luonnonsuojelu- ja vesiasioissa ovat olleet ympäristön tilan seuranta, valtioiden rajat ylittävän luonnonsuojelualueiden verkoston kehittäminen (Barents Protected Areas Network), vesistökunnostukset sekä matkailun vaikutukset Barentsin alueen ekosysteemeihin.

 

Pohjois-Karjala on edustettuna Barentsin ympäristötyöryhmän ja sen alatyöryhmän “Luonto ja vesi” toiminnassa. Tällä hetkellä työryhmätyöskentelyä ei edistetä Barents-yhteistyön alla.

Fennoskandian vihreä vyöhyke on Suomen, Norjan ja Venäjän rajaa ympäröivä arvokkaiden luontoalueiden ketju. Vyöhykkeen tavoitteena on kehittyä laajasti tunnetuksi rajat ylittävän yhteistyön mallialueeksi, jossa on huomioitu niin luonnonsuojelu, sosiaalinen hyvinvointi kuin kestävä talouskin.

 

Luonnonsuojeluyhteistyötä toteutetaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti työryhmissä sekä erilaisten toimijoiden projekteissa ja hankkeissa. Fennoskandian vihreä vyöhyke on osa Euroopan vihreää vyöhykettä.

 

Toiminnassa on Suomessa kansallinen ja alueellinen taso. Pohjois-Karjala on mukana alueellisessa Karjalan työvaliokunnassa, joka edistää ylimaakunnallista yhteistyötä.

ENCORE verkoston logo

ENCORE eli Environmental Conference of the Regions of Europe on Euroopan alueiden välistä ympäristöyhteistyötä edistävä verkosto. Yhteistyö huipentuu joka toinen vuosi järjestettävässä konferenssissa, joka kokoaa yhteen ympäristöpoliittisia toimijoita Euroopan alueilta.

 

Verkostolla on ohjausryhmä, joka järjestää vuosittain kokouksia, joissa jaetaan tietoa alueellisista ratkaisuista ja joiden tavoitteena on edistää myös alueiden välisten hankkeiden syntymistä. Yhteistyön teemoina ovat ilmastonmuutos, biodiversiteetti ja kiertotalous. 

 

ENCORE-ohjelmassa on mukana yli sata aluetta eri puolilta Eurooppaa. Pohjois-Karjala on mukana verkoston ohjausryhmässä ja koordinoi myös ENCORE-toimintaa Suomessa.