Fennoskandian vihreä vyöhyke


Fennoskandian vihreän vyöhykkeen Karjalan työvaliokunta

Fennoskandian vihreä vyöhyke ja Karjalan alue

Suomen, Venäjän ja Norjan raja-alueen luonto, kulttuuri ja talous antavat yhdessä vahvan pohjan alueen kestävälle ja vastuulliselle kehittämiselle. Fennoskandian vihreän vyöhykkeen tavoitteena on kehittää laajalla yhteistyöllä raja-alueen alueen luonnon suojelua ja käyttöä, alueen taloutta, sekä kulttuuria ja yhteisöjä niin, että alue tulee tunnetuksi kestävien arvojen ja niitä kunnioittavan kehityksen kokonaisvaltaisena mallina. Fennoskandian vihreä vyöhyke on osa Euroopan vihreää vyöhykettä.

Fennoskandian vihreän vyöhykkeen Karjalan työvaliokunta toimii ovat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakunnissa.

Lapissa ja Kaakkois-Suomessa on omat alueelliset työvaliokunnat.

Fennoskandian vihreän vyöhykkeen kansallisia toimia koordinoi ympäristöministeriö.

Karjalan työvaliokunta on toimijoiden yhteistyöelin, joka

 

– edistää ympäristö-, matkailu-, kulttuuri- ja luonnonvara-alojen yhteistyötä sekä maakuntien välillä että Karjalan tasavallan toimijoiden kanssa
parantaa toiminta-alueen kestävän kehityksen imagoa, tunnettuutta ja rahoituksen saatavuutta
– on osa organisaatioiden välistä, ylimaakunnallista ja valtioidenvälistä vuorovaikutusverkkoa, jonka tulokset ja hyödyt siirtyvät paikallistasolle
– edistää Agenda 2030 tavoitteita, kuten sosiaalista kestävyyttä, ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta.

Työvaliokunnan toiminta

 

Työvaliokunta käsittelee alueen yhteisiä asioita ja edistää niitä. Työvaliokunnassa on edustettuna 32 toiminta-alueen yhteisöä ja kuntaa (kevät 2021). Jäseniä ja varajäseniä on yhteensä yli 50. Sihteeristössä on tavoitteena olla edustus kaikista alueen maakunnista.

Työvaliokunnan keskeiset toimet ovat tiedonvälitys sekä osapuolten yhteistyön aktivointi ja tukeminen, joka mahdollistaa laaja-alaisen yhteistyön hankkeiden ja muun toiminnan muodossa. Toiminnan ytimessä ovat luontomatkailu, monimuotoisuuden suojelu, biotalous, kiertotalous, osaaminen ja kulttuuri.

Kärkitavoitteiksi on määritelty

 

•    Ylimaakunnallisen toiminnan edistäminen ja statuksen hakeminen verkostolle suhteessa eri rahoitusmahdollisuuksiin ja ohjelmiin
•    Ydinteemojen sekä kehitysideoiden (kärkihankkeet) edistäminen
•    Toiminnan tunnetuksi tekeminen ja tiedotuksen kehittäminen

Toimintatavat

 

”Yhteistyö on vahvaa ja eri tahot kantavat vastuuta”: Asioiden eteneminen varmistetaan kärkitoimenpiteillä, joista esittäjätaho ottaa vetovastuun 

Ydinteemojen, kuten luonto- ja kulttuurimatkailun edistäminen: toiminta-alueelle tarvitaan isoja ja vaikuttavia kehityshankkeita ja runsaasti käytännön yhteistyötä (mm. tapahtumien, viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen rajan molemmin puolin).

Monipuolinen tiedottaminen:
         – jäsenistön organisaatioiden sisältä viestiminen (ei omaa verkkosivua) ja työvaliokunnan jäsenet tiedottavat omilla viestintäkanavillaan
         – tiedotteet välitetään monikanavaisesti myös sosiaalista mediaa hyödyntäen
         – rahoitushakuja varten hoidetaan tietoa työvaliokunnan saataville ennakoivasti

Työvaliokunta kokoontuu noin 3 krt vuodessa ja sihteeristö kokoontuu tarvittaessa.
         – Työvaliokunnan toiminta kehittyy tunnistettujen tarpeiden mukaisesti.

 

Fennoskandian vihreän vyöhykkeen jäsenet seisovat ryhmänä

Ota yhteyttä

 

Tytti Määttä – Kuhmon kaupunginjohtaja (pj)
tytti.maatta [at] kuhmo.fi
+358 (0)44 7255 220

Veikko Virkkunen – Metsähallitus (sihteeri)
veikko.virkkunen [at] metsa.fi
+358 (0)40 765 5153

Jukka Nykänen – Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (sihteeri)
jukka.nykanen [at] pohjois-karjala.fi
+358 (0)50 412 0717

Vilma Lehtovaara Pohjois-Karjalan ELY-keskus/Pohjois-Karjalan biosfäärialue (sihteeri)
vilma.lehtovaara [at] ely-keskus.fi
+358 295 026 034

 

 

Seuraa meitä

#vihreävyöhyke #greenbelt

 

 

FENNOSKANDIAN VIHREÄ VYÖHYKE, Karjalan alueen työvaliokunta – mukana olevat tahot

1.    Askan Matkailupalvelut Oy
2.    Ilomantsin kunta
3.    Ilomantsin matkailuyhdistys
4.    Idän Taiga ry
5.    Itä-Suomen yliopisto
6.    Joensuun kaupunki
7.    Juminkeko-säätiö
8.    Kainuun ELY-keskus
9.    Kainuun liitto
10.    Kiteen kaupunki
11.    Kuhmon kaupunki
12.    Kuusamon kaupunki
13.    Lieksan kaupunki
14.    Luonnonvarakeskus
15.    Metsähallitus, Luontopalvelut, Järvi-Suomi
16.    Metsähallitus, Luontopalvelut, Pohjanmaa-Kainuu
17.    Metsäkeskus   
18.    Mustarinda
19.    Nurmes    
20.    Oulujärvi Leader
21.    Paltamon kunta
22.    Pohjois-Karjalan ELY-keskus
23.    Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
24.    Pohjois-Karjalan Metsänhoitoyhdistys
25.    Karelia-ammattikorkeakoulu
26.    Pohjois-Pohjanmaan liitto
27.    Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri
28.    Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri
29.    Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri
30.    Suomussalmen kunta
31.    Taivalkosken kunta
32.    Ystävyyden puiston tutkimuskeskus/Suomen ympäristökeskus