Hankkeet


Freshabit LIFE IP -hankkeessa keskitytään vesiensuojeluun, elinympäristöjen kartoitukseen ja seurantaan sekä ympäristötietoisuuden lisäämiseen. Yksi hankkeen kohdealueista on suurilta osin Pohjois-Karjalan Ilomantsissa sijaitseva Koitajoki.

 

Hanke on päättynyt syksyllä 2022.

 

BIOKARELIA -hankkeessa kehitetään työkaluja metsäpalojen ennakointiin, seurantaan sekä torjuntaan Suomen ja Venäjän raja-alueella. Tavoitteena on yhtenäistää toimintamalleja ja edistää arvokkaiden luontokohteiden säilymistä.

 

Hanke on päättynyt syksyllä 2022.

 

NatureBeST -hankkeen tavoitteena on vähentää matkailuyritysten haitallisia ympäristövaikutuksia, kuten jätekuormaa ja jätevesien aiheuttamia päästöjä metsiin ja vesistöihin. Hankkeessa on mukana toimijoita Karjalan tasavallasta Venäjältä.

 

Hanke on päättynyt syksyllä 2021.

 

 

SUPER -hanke pyrkii vähentämään ympäristön kulumista ja vesistöjen rehevöitymistä arvokkaissa luonnon- ja kulttuuriperintökohteissa, joissa on paljon kävijöitä. Toimien pääpaino on jätehuollossa ja sen kehittämisessä sekä ympäristön tilan seurannassa kohdealueilla.

 

Hanke on päättynyt keväällä 2021.

 

Ennen vuotta 2021 päättyneet hankkeet

Täältä voit lukea lisää jo päättyneistä hankkeista.