Biokarelia (KA5051)​

Työkaluja monimuotoisuuden suojeluun sekä metsäpalojen ja hakkuiden havainnointiin ja ennakointiin Venäjän ja Suomen raja-alueella.

 

Tausta

Luonnon monimuotoisuuskeskukset (”biodiversity hotspots”) Suomen ja Venäjän rajalla vaarantuvat hakkuiden, metsäpalojen sekä vanhojen metsien välisten yhdyskäytävien häviämisen seurauksena.

Metsäpalojen riski levitä rajan yli kasvaa jatkuvasti ilmastonmuutoksen myötä ja palojen sammutus raja-alueella on hankalaa. Suomen ja Venäjän erilaiset metsäpaloriskin luokitusjärjestelmät eivät mahdollista tiedonvaihtoa rajan yli, eikä uusien menetelmien mahdollisuuksia hyödynnetä täysimääräisesti. Korkean paloriskin alueiden määrittämisellä voitaisiin kohdentaa metsäpalojen torjuntaa ja vähentää kustannuksia huomattavasti.

 

Tavoite

Tuottaa työkaluja metsäpalojen ennustamista ja torjumista sekä monimuotoisuuden seurantaa ja hoitoa varten.

Partnerit Suomessa:

Luonnonvarakeskus Luke Linkki-ikoni (koordinaattori)

Pohjois-Karjalan ELY-keskus / PK Biosfäärialue Linkki-ikoni

Arbonaut Oy Ltd Linkki-ikoni

 

Partnerit Venäjällä:

Kostamuksen luonnonpuisto ja Kalevalan kansallispuisto Linkki-ikoni

Karjalan teidekeskuksen metsäinstituutti Linkki-ikoni

Buro Partner Ltd

 

Rahoitus:

Hanketta rahoittaa Karelia CBC, joka on rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jolla lisätään alueen vetovoimaisuutta.

Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

 

Linkki hankesivulle Linkki-ikoni

Hankkeessa tuotettuja materiaaleja

Webinaarisarjan toisen osan materiaalit

 

Hankkeen webinaarisarjan ensimmäinen webinaari ”Cross-border monitoring and forecasting of forest fires and biodiversity losses” pidettiin 26.5.2021. Webinaariin osallistui 52 henkeä ainakin kahdeksasta eri maasta.

 

Englanninkieliset webinaariesitykset (pdf) voit ladata tästä ja taltioinnit esityksistä ovat saatavilla biosfäärialueen youtube -kanavalla.