Biokarelia (KA5051)​

Työkaluja monimuotoisuuden suojeluun sekä metsäpalojen ja hakkuiden havainnointiin ja ennakointiin Venäjän ja Suomen raja-alueella.

 

Tausta

Luonnon monimuotoisuuskeskukset (”biodiversity hotspots”) Suomen ja Venäjän rajalla vaarantuvat hakkuiden, metsäpalojen sekä vanhojen metsien välisten yhdyskäytävien häviämisen seurauksena.

Metsäpalojen riski levitä rajan yli kasvaa jatkuvasti ilmastonmuutoksen myötä ja palojen sammutus raja-alueella on hankalaa. Suomen ja Venäjän erilaiset metsäpaloriskin luokitusjärjestelmät eivät mahdollista tiedonvaihtoa rajan yli, eikä uusien menetelmien mahdollisuuksia hyödynnetä täysimääräisesti. Korkean paloriskin alueiden määrittämisellä voitaisiin kohdentaa metsäpalojen torjuntaa ja vähentää kustannuksia huomattavasti.

 

Tavoite

Tuottaa työkaluja metsäpalojen ennustamista ja torjumista sekä monimuotoisuuden seurantaa ja hoitoa varten.

Partnerit Suomessa:
Luonnonvarakeskus Luke Linkki-ikoni (koordinaattori)
Pohjois-Karjalan ELY-keskus / PK Biosfäärialue Linkki-ikoni
Arbonaut Oy Ltd Linkki-ikoni

Partnerit Venäjällä:
Kostamuksen luonnonpuisto ja Kalevalan kansallispuisto Linkki-ikoni
Karjalan teidekeskuksen metsäinstituutti Linkki-ikoni
Buro Partner Ltd


Rahoitus:
Hanketta rahoittaa Karelia CBC, joka on rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jolla lisätään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

Linkki hankesivulle Linkki-ikoni

Hankkeessa tuotettuja materiaaleja

Webinaarisarjan ensimmäinen osan materiaalit

 

Hankkeen webinaarisarjan ensimmäinen webinaari “Connectivity of high conservation value forests along Finnish-Russian borders” pidettiin 28.4.2021. Webinaariin osallistui 75 henkeä ainakin yhdeksästä eri maasta.

 

Englanninkieliset webinaariesitykset (pdf) voit ladata tästä ja taltioinnit esityksistä ovat saatavilla biosfäärialueen youtube -kanavalla.

Webinaarisarjan toisen osan materiaalit

 

Hankkeen webinaarisarjan ensimmäinen webinaari “Cross-border monitoring and forecasting of forest fires and biodiversity losses” pidettiin 26.5.2021. Webinaariin osallistui 52 henkeä ainakin kahdeksasta eri maasta.

 

Englanninkieliset webinaariesitykset (pdf) voit ladata tästä ja taltioinnit esityksistä ovat saatavilla biosfäärialueen youtube -kanavalla.

Biodiversiteettiasiantuntijoille tietoalusta

 

 

Luonnon monimuotoisuustutkimuksen ja opetuksen verkkoalusta on tarkoittu niille, jotka haluavat verkostoitua toisten asiantuntijoiden kanssa tai etsivät tietoa meneillään olevista rahoitus- tai yliopistokurssimahdollisuuksista.

 

 

Metsäpalot lämpenevässä maailmassa – CBC Biokarelia hankkeen teemat pähkinänkuoressa

 

 

CBC Biokarelia projektissa (Työkaluja monimuotoisuuden suojeluun sekä metsäpalojen ja hakkuiden havainnointiin ja ennakointiin Venäjän ja Suomen raja-alueella (KA5051)) kehitettiin työkaluja monimuotoisuuden suojeluun hyödyntämällä biodiversiteettikeskittymien kartoitusta sekä metsäpalojen ja hakkuiden havainnointia ja ennakointia Venäjän ja Suomen raja-alueella.

Saat videoon suomenkieliset tekstitykset! Laita tekstitykset päälle (videon oikeasta alareunasta) ja valitse Asetuksista kieleksi suomi.