Kumppanuusverkosto


Pohjois-Karjalan biosfäärialueen kumppanuustoiminta edistää alueen toimijoiden mahdollisuuksia kehittää toimintaansa kestävämmäksi. Kumppanit luovat omat kestävän kehityksen tavoitteensa ja sitoutuvat noudattamaan niitä.

 

Kestävän kehityksen toimintaa voi olla esimerkiksi ympäristönsuojelun edistäminen, kulttuurimaiseman säilyttäminen, luonnonvarojen kestävä hallinta, energiatehokkuuden parantaminen tai ympäristötietoisuuden kasvattaminen. Keskeistä kumppanuustoiminnassa on paikallinen yhteistyö, jossa huomioidaan alueelliset erityispiirteet sekä hyödynnetään paikallista tietoa.

 

Kumppaneiden yhteistyöverkostossa kerätään ja jaetaan hyviä kestävän kehityksen käytäntöjä sekä rakennetaan yhteisiä malleja esimerkiksi viestinnän tueksi. Verkostossa on mahdollista kehittää yhteistyöhankkeita muiden toimijoiden kanssa. Kansainvälisessä UNESCOn biosfäärialueverkostossa toimijat voivat luoda kontakteja paikallisten kumppaneiden lisäksi myös muualla maailmalla sijaitseviin toimijoihin. Pohjois-Karjalan biosfäärialueella on kumppaneita monelta eri toimialalta. 

Kaikki tämän välilehden linkit vievät ulkopuolisille sivustoille ja avautuvat uuteen ikkunaan.

Majoitus ja ruoka

Kuuksenkaari on majoitus- ja
juhlatila remontoidussa 100-vuotiaassa koulussa.
Rakennuksessa on kaksi vuokrattavaa huonestoa sekä juhlatila, johon mahtuu 50 vierasta. Kuuksenkaaresta on Ilomantsin keskustaan 10 minuutin ja
Petkeljärven kansallispuistoon tai Möhkön kylään 25 minuutin ajomatka.Erä-Eero on lieksalainen ohjattuja luontomatkoja järjestävä yritys. Yrityksen toiminta sisältää eläinten, mm. ahman, karhun ja muiden suurpetojen kuvausta ja katselua. Erä-Eero on hieno esimerkki kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesta luontomatkailuyrityksestä suojelualueen rajapinnassa.Hotel GreenStar on ainutlaatuinen toimija ympäristömyönteisen majoitustoiminnan kehittäjänä. Hotellissa on kaikissa vaiheissa hotellin suunnittelusta käytännön toimintaan otettu huomioon ympäristönäkökulma. GreenStarille on myönnetty Joutsenmerkki.

 

 

 

Männikkölän Pirtti on nurmeslainen juhla- ja kokouspaikka karjalaisine pitopalveluineen. Yritys tarjoaa lisäksi majoitusta saunallisessa pihamökissä sekä kahvilapalveluita. Männikkölän Pirtti tunnetaan käsintehdyistä karjalanpiirakoistaan, joita saa valikoiduista ruokakaupoista ja kahviloista ympäri Suomen.

 

Koli Cultura on investointi-
kohde ja vastuullisen 

luontomatkailun keskus,
joka sijoittuu keskelle kauneinta 

Järvi-Suomea. Valmistuttuaan
se on täydellinen käyntikohde matkailijoille, jotka arvostavat uniikkeja elämyksiä, monimuotoista luontoa ja ensiluokkaisia palveluita.

Valtimolla sijaitseva Laitalan Lomat 

tarjoaa asiakkailleen majoitus-,
ruoka- ja ohjelmapalveluita pohjoiskarjalaisissa maalaismaisemissa.
Laitalan Lomat on mukana 

järjestämässä ympäristöystävällisiä 

ja luonnonläheisiä 

Majatalosta majataloon -retkiä.

 

Puukarin Pysäkki on ravintola
ja majatalo Valtimolla.
Yrityksen vahvuus on perinteinen
karjalainen ruoka paikallisista
ja puhtaista raaka-aineista.
Yksi Puukarin Pysäkin
tarjoamista elämyksistä on
savusauna 1800-luvun riihessä.

 

Äksyt Ämmät tarjoaa ympäristö-ystävällistä toimintaa, esimerkiksi luonnonläheisiä, liikunnallisia lomia ja tavallisia luontoelämyksiä, joista matkalaisilla on aikaa nauttia. 
Äksyjen Ämmien majatalo
Pihlajapuu on yksi ympäristö-ystävällisten ja luonnonläheisten
Majatalosta majataloon -retkien pysähdyspaikoista.

Puukarin Pysäkki on ravintola ja majatalo Valtimolla. Yrityksen vahvuus on perinteinen karjalainen ruoka paikallisista ja puhtaista raaka-aineista. Yksi Puukarin Pysäkin tarjoamista elämyksistä on savusauna 1800-luvun riihessä.

 

 

 

Puustilan maisematilalla kasvatetaan lampaita ilomantsilaisen vaaramaiseman säilyttämiseksi. Matkailijoille tarjotaan aamiaismajoitusta paikallisten tarinoiden kera, luontokokemuksia, lähiluontoretkiä ryhmille, villiyrttikursseja, langanvärjäystä luonnonväreillä sekä tapahtumia kuten luonnonkukkapäiväretket.

 

 

Luonto ja kulttuuri

Joensuun Popmuusikot ry on elävän musiikin yhditys, joka toiminnallaan tukee ja edistää popmusiikin harrastusta 

Pohjois-Karjalan alueella. Yhdistyksen näkyvin tapahtuma on heinäkuisin järjestettävä Ilosaarirock. Ilosaarirock on ympäristöystävällisyydessään ainutlaatuinen moneen muuhun rockfestivaaliin verrattuna. Festivaalin hiilijalanjälki lasketaan vuosittain ja hiilidioksipäästöjä vastaava kompensaatiosumma lahjoitetaan paikalliseen luonnonsuojelutyöhön.

Joensuun taidemuseo sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa kauppatorin läheisyydessä. Museossa on vuosittain useita korkeatasoisia näyttelyitä, joiden lisäksi esillä on museon omia kokoelmia. Kokoelmissa on mukana muun muassa antiikin sekä Kiinan taidetta, renessanssin madonnia ja kotimaisia ikoneita sekä suomalaisia maalauksia aina 1800-luvulta lähtien.

 

 

 

Jäkkilän Perinnemaisema-yhdistys RY

Jäkkilän Perinnemaisemayhdistys edistää luonnon monimuotoisuutta, maaseudun perinteisten maisemien säilymistä sekä luonnon- ja vesiensuojelua Pohjois-Karjalan alueella. Yhdistyksen toimintamuotoja ovat muun muassa perinnemaisemien hoitaminen, luonnonsuojelutyö sekä muutettujen luontokohteiden, kuten ojitettujen soiden, ennallistaminen. Yhdistys voi myös toteuttaa erilaisia toimintaa tukevia hankkeita.


Parppeinvaaran Runokylässä karjalainen kulttuuri esittäytyy kantelemusiikin, käsitöiden, ortodoksisen uskonnon, rakennusperinteen sekä maittavan perinneruuan merkeissä.

Parppeinpirtin kokonaisuus on hyvä esimerkki kestävän kehityksen paikallislähtöisestä toiminnasta. Yhteistyössä on nähtävissä kaikki kestävän kehityksen osa-alueet: ympäristö, kulttuuri ja talous.

 

 

 

 

Lieksanjoen varrella sijaitseva Pielisen museo esittelee Pielisen Karjalan historiaa. Erityisesti keskitytään paikalliseen rakennusperinteeseen sekä metsätyökulttuuriin. Kesäisin avoinna olevalla ulkomuseoalueella on yli seitsemänkymmentä rakennusta, joissa esitellään paikallista historiaa, sotahistoriaa sekä kansanomaisia elinkeinoja.

 

 

 

 

Taito Pohjois-Karjala ry:n visiona on olla vahva pohjoiskarjalainen kulttuuritoimija, joka tekee työtä käsityön ja käsityöyrittäjyyden profiilin ja imagon nostamiseksi. Yhdistys pyrkii säilyttämään vanhoja käsityöperinteitä sekä työtapoja ja samalla kehittämään uutta perinnettä. Taito Pohjois-Karjalan toiminta sijoittuu taitokeskuksiin Pohjois-Karjalan alueella. Keskuksissa järjestetään muun muassa erilaisia kursseja, neuvontaa, näyttelyitä sekä tuotteiden myyntiä.

Pro Höytiäinen on yhdistys, jonka tavoitteena on parantaa Höytiäisen vesistöalueen vesi- ja ranta-alueiden kelpoisuutta asumiseen, virkistykseen ja muuhun käyttöön. Yhdistys tutkii vesistöalueen tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä neuvoo ja opastaa paikallisia asukkaita, vesistönkäyttäjiä ja elinkeinonharjoittajia vähentämään järveen kohdistuvaa kuormitusta. Järven tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia parannetaan hanketoiminnan avulla.

 

Koulutus

Karelia ammattikorkeakoulun logo

Karelia-ammattikorkeakoulu tarjoaa korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta nuorille ja aikuisille sekä osallistuu aktiivisesti aluekehitystyöhön sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Käytännönläheinen yhteistyö ulottuu alueen elinkeinoelämästä kansainvälisten korkeakoulujen ja eri organisaatioiden aktiivisiin verkostoihin.

Joensuun Tiedeseura ry:n tavoitteena on edistää ja
etsiä keinoja houkuttelevaan tulevaisuuden tiedekasvatukseen. Seura järjestää lapsille ja nuorille suunnattuja tiedekerhoja ja -leirejä sekä
toteuttaa vuosittain yhteistyökumppaneiden kanssa
tiede- ja teknologiafestivaalin, SciFestin, Joensuussa.

Kauppa ja tuotanto

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy tuottaa ja kehittää energiapalveluja Pohjois-Karjalan alueella. PKS on osa PKS-konsernia, johon kuuluvat sähkökauppa-, sähköntuotanto-, verkkopalvelu-, ja verkostourakointi- liiketoiminnat sekä sähkönjakelutekniikan asiantuntijapalvelut.

PKS:llä on oma ympäristöohjelma, jonka päämääriä ovat muun muassa ympäristövaikutusten minimoiminen hankinnoissa, ympäristövahinkojen ennakointi suunnittelun avulla sekä asiakkaiden energiansäästötoimien edistäminen.

Idän Valon päätuote on jätepurusta ja parafiinista valmistettu sytytyspallo eli Syttis. Syttiksen kehityksessä on kiinnitetty huomioita erityisesti sen ekologisuuteen. Tuote on kotimainen eikä sen käytössä synny jätettä. Lisäksi sillä ohjataan suosimaan päältä sytyttämistä, joilloin polton alkuvaiheen savukaasupäästöt vähenevät huomattavasti.

 

 

 

 

Nordic Koivu Oy on maailman johtava koivunmahlan tuottaja. Yritys tuottaa koivunmahlaa sekä valmiina kuluttajatuotteina että suurpakkauksissa kosmetiikka-, elintarvike- ja juomateollisuuden käyttöön. Yli 98 % yrityksen tuotannosta menee vientiin.
Ympäristöystävällisyys on yksi yrityksen tärkeimmistä arvoista. Nordic Koivun automaattisissa keräys- ja tuotantoprosesseissa sekä koko yrityksen toiminnassa on huomioitu energiatehokkuus sekä ympäristön kuormituksen minimointi.

Asiantuntijapalvelut

Arcadia Oy tarjoaa suunnittelupalveluita koulu-, liiketila- ja sairaalarakentamiseen. Asuntosuunnittelussa Arcadia on yksi Itä-Suomen suurimmista toimijoista. Arkkitehtitoimiston erityisosaamista ovat tietomallintaminen, kestävän kehityksenkin kannalta tärkeä kaupunkirakenteen tiivistäminen sekä uusin puurakennustekniikka.

 

 

 

Future Missions Oy on asiantuntijapalveluita tarjoava kehittämisyhtiö. Yhtiö suunnittelee ja toteuttaa selvityksiä, projekteja ja ohjelmia sekä yksityisen että julkisen sektorin tarpeisiin. Erityisosaamista yhtiöstä löytyy muun muassa kestävään kalastukseen liittyvistä aiheista.

Future Missions Oy käyttää voittovarojaan UNESCO:n Man and the Biosphere -ohjelman mukaisiin toimenpiteisiin.

 

Innotek Oy on veden säästöön keskittynyt asiantuntijayritys. Innotekin pääkonttori on Lieksassa, mutta toiminnan painopiste on pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa. Innotekin kehittämä Energo-ohjelma tarjoaa asiakkaille kokonaisvaltaista palvelua vedenkulutuksen järkeistämiseksi aina kartoituksesta toteutukseen asti. Smart Water on yrityksen Euroopan laajuinen tavaramerkki. Yritys on saanut useita maakunnallisia palkintoja toiminnastaan.
Pohjois-Karjalan Biosfäärialueen kumppaniyritys Simana Oy korvaa automatkoja polkupyörällä. Yritys osti polkupyörän, jolla yrittäjä ajaa noin 10 kilometrin matkoja Onttolassa sijaitsevan kotitoimiston ja Joensuun keskustan välillä. ”Tässä voittavat kaikki: työntekijä motivoituu liikkumaan hyvällä pyörällä ja saa hyvää happihyppelyä työpäivänkin aikana. Yritys taas säästää automatkojen kilometrikorvauksissa”,
sanoo itse yrittäjä Heikki Hamunen.
Valoparta Oy on valon, äänen ja tapahtumaratkaisujen asiantuntija. Yritys tarjoaa kaikki tapahtumatuotannon osat valo- ja äänitekniikan järjestelyistä markkinointi ilmeen luomiseen kätevästi samasta paikasta. Valoparran toimitilat sijaitsevat Kontiolahdella, johon on rakenteilla innovatiivinen luovien alojen keskus. Saman katon alta löytyy vahvaa osaamista mm. tapahtumatuotantojen, markkinoinnin, viestinnän, erikoisvalokuvaamisen ja äänituotantojen saralta.