Päättyneet hankkeet

Kansainvälinen SHAPE  -hanke edistää kestävää matkailua. Tavoitteena on kartoittaa ja hyödyntää alueellisia vahvuuksia matkailun kehittämisessä ja tuoda palvelut helposti ja houkuttelevasti saataville. Toimintaa rakennetaan yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa.

Hankkeen sivuille (englanninkielinen) Linkki-ikoni
KARLANDS – Kestäviä Karjalaisia maisemia -projektin tavoitteena oli tukea hyvää hallintotapaa Karjalan alueella Suomessa ja Venäjällä luonnon resurssien kestävän käytön kehittämiseksi ja biodiversiteetin säilyttämiseksi.

Hankkeen sivuille
Ekotehokas matkailu -hankkeen tavoitteena oli parantaa matkailupalveluiden näkyvyyttä ja ekotehokkuutta Pohjois-Karjalassa ja Karjalan tasavallassa Venäjällä sekä lisätä Suomen ja Karjalan tasavallan yhteyksiä.

Hankkeen sivuille
MULTI EFFORT-hankkeen tavoitteena oli parantaa paikallisten ihmisten elämää metsien ekosysteemipalveluiden avulla Pohjois-Karjalan biosfäärialueella ja Karjalan tasavallassa Venäjällä.

Hankkeen sivuille 
RoK eli “Kestävä metsätalous tuottaa uusiutuvaa energiaa ja rakennusaineita sekä biopohjaisia tuotteita” yhdisti Pohjois-Karjalan neljään keski-eurooppalaiseen kumppanuusalueeseen. Kolmivuotinen hanke päättyi 2013, mutta verkoston toiminta jatkuu.

Hankkeen sivuille 
IntellGreenBelt-hankkeen tavoitteena oli tukea Fennoscandian Vihreän Vyöhykkeen sosio-ekonomista kehitystä luomalla rajanylittäviä ja innovatiivisia käytäntöjä luonnonvarojen kestävälle käytölle ja suojelulle.

Hankkeen sivuille 
Mahtimännyt ja tarinapuut -hankkeessa kartoitettiin vapaaehtois-toimintana Pohjois-Karjalan maakunnan erikoisia mäntyjä ja muita erikoisia tai isoja puita sekä niihin liittyviä tarinoita. Tiedot tallennettiin julkiseen tietokantaan.

Hankkeen sivuille 

Jättiputken seurantaa ja torjuntaa on tehty Pohjois-Karjalassa jo pitkään.

 

Hankkeen sivuille