ROK FOR -hanke

RoK-FOR (Regions of Knowledge for Forestry) –koordinaaatiohanke “Kestävä metsätalous tuottaa uusiutuvaa energiaa ja rakennusaineita sekä biopohjaisia tuotteita” yhdisti Pohjois-Karjalan neljään keski-eurooppalaiseen kumppanuusalueeseen ja niiden metsä- ja ympäristö-klustereihin. Kolmivuotinen hanke päättyi tammikuussa 2013, mutta verkoston toiminta jatkuu yhteiseurooppalaisen toimintasuunnitelman mukaisesti.

 

Eurooppalaiset yhteistyökumppanit tulivat Saksasta, Ranskasta, Espanjasta, Kroatiasta ja Serbiasta. Pohjois-Karjalasta mukana olivat Euroopan metsäinstituutti (EFI), Itä-Suomen yliopisto ja Joensuun Tiedepuisto Oy sekä hankkeen koordinaatorina toiminut Pohjois-Karjalan biosfäärialue Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Pohjois-Karjala oli luonteva valinta hankkeen ainoaksi suomalaiseksi kohdealueeksi, sillä maakunnassa on vahvaa puurakentamisen ja biopohjaisten tuotteiden osaamista. Metsätalouteen perustuvat toimialat ovat Pohjois-Karjalalle tärkeitä tulevaisuuden biotaloudessa ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

 

Hankkeen tavoitteena oli lisätä kumppanuusalueiden käytännön yhteistyötä bioenergian, biopohjaisten tuotteiden ja puurakentamisen aloilla. Keskeisenä päämääränä oli kohdealueiden metsäalan vahvuuksien ja ympäristövastuun kehittäminen sekä kansainvälisen liiketoiminnan vahvistaminen. Kultakin kohdealueelta koottiin alueellinen klusteri, jossa mukana olivat yritykset, tutkimus ja hallinto. Näin mukaan saatiin koko ketju innovaatioiden muotoutumisesta niiden tuotantoon ja näiden toimien rahoittamiseen. Rahoituksen järjestäminen uusille hankkeille oli yksi keskeisistä tavoitteista.

 

Hankkeen toimialat valittiin EU:n Lead Market -aloitteen perusteella tukemaan innovatiivisia edelläkävijämarkkinoita. Perustana oli tarve löytää uusia metsänkäsittelytapoja, organisaatioita ja hallintomalleja, jotka soveltuvat Euroopan eri alueille. Toimialojen valinnalla pyrittiin luomaan lisäpainetta kestävälle metsätaloudelle, jotta tuotantomäärät, hinnat, laatu, kilpailukyky ja metsien muut (myös aineettomat) hyödyt sekä esimerkiksi maisematason asiat voidaan jatkossa ottaa paremmin huomioon.

Lisätietoa