Ekotehokas matkailu

Ekotehokas matkailu -hankkeen tavoitteena oli parantaa matkailupalveluiden näkyvyyttä ja ekotehokkuutta Pohjois-Karjalassa  ja Karjalan tasavallassa Venäjällä sekä lisätä Suomen ja Karjalan tasavallan yhteyksiä. Tavoitteena oli lisätä matkailua ja luonnon virkistyskäyttöä samalla vähentäen niiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Miellyttävä, puhdas ja kestävä ympäristö antaa matkailijoille sekä paikallisille asukkaille ja yrittäjille positiivisia kokemuksia ja tyytyväisyyttä molemmin puolin. Hanke tutustutti matkailualan yrityksiä toimiviin ekotehokkaisiin teknologioihin ja auttoi laatimaan ulkoilualueiden hoitokäytäntöjä. Positiivinen näkyvyys sekä yhteistyö keskeisten alueellisten ja paikallisten kumppaneiden kanssa oli hankkeelle tärkeää. 

 

 

Kohderyhmät 

  • Paikallisviranomaiset
  • Yritykset, joilla on vuokrasopimuksessa oikeus käyttää rantoja ja virkistysalueita sekä matkailupalvelut, jotka sijaitsevat hankkeen alueilla
  • Matkailuyritykset
  • Paikalliset yritykset ja yrittäjät
  • Suomalaiset ja venäläiset yritykset, jotka tarjoavat tai käyttävät energian- ja vedenhuollon palveluita
  • Paikalliset viemäri- ja jätevesihuoltojärjestelmät

 

Hyödynsaajat

  • Vierailijat, jotka käyttävät kohdealueita
  • Vierailijat, jotka käyttävät “Sinistä tietä”, mukaan lukien henkilöautomatkustajat, joukkoliikenteen käyttäjät, turistit sekä  matkailuautomatkustajat.
  • Matkailuyritykset
  • Paikalliset ihmiset

Yhteistyökumppanit

 

  • Pääyhteistyökumppani North-Centre (Centre for Problems of the North, Arctic and Cross-Border Cooperation)
  • Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences (KarRC RAS), Venäjä
  • Autonomous Non-Profit Organization Energy Efficiency Center, Venäjä
  • Educational facility for secondary vocational training Petrozavodsk Municipal Utility College, Venäjä
  • Pryazha National Municipal District Administration, Venäjä
  • Sortavala Municipal District Administration, Venäjä
  • Ecofoster Group Oy, Suomi
  • Suomen ympäristökeskus (SYKE), Joensuun toimipiste
  • Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
  • Metsähallitus 
  • Ilomantsin kunta
  • Karelia expert 

Opaskirja julkaistu!

Ekotehokas matkailu -hankkeen opaskirja 

“Matkaile ekotehokkaasti Karjalassa” 

on julkaistu.

Ekotehokas matkailu ja elämänlaatu ​

Ekotehokas matkailu -hankkeen myötä Ilomantsin kunta sai interaktiiviset opastaulut, jotka ohjaavat matkailijat suoraan palveluiden äärelle QR-koodin avulla. Ekotehokas matkailu -hanke toteutti uusien, interaktiivisten opastaulujen suunnittelun ja pystytyksen Ilomantsin kunnan pääteiden varsille ja kirkonkylän keskustaan. Opastaulut kertovat paikkakunnan matkailutarjonnasta ja muista palveluista suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Kunnan nettisivujen uudistustyön valmistuttua tauluihin tullaan lisäämään QR-koodi, joka vie matkailijan suoraan palveluiden äärelle. Koodin kautta matkailijoille avautuu yhdellä klikkauksella koko kunnan majoitus-, ravintola- ja ajanviettotarjonta.

Hiljaisuusmatkailu on ekotehokasta

Hiljaisuusmatkailu tarjoaa matkailijalle mahdollisuuden rauhoittua, hiljentyä ja keskittyä. Hiljaisuusmatkailussa ei välttämättä tavoitella äänettömyyttä tai sen kokemusta. Tarvittaessa hiljainen ympäristö tarjoaa vastapainon lisääntyneelle arkiympäristön melulle ja kiireelle.

 

Palveluista ja ohjauksen muodoista riippuen hiljaisia tunnelmia voi hiljentyä kuuntelemaan yksin tai ryhmässä. Hiljaisuusmatkailun ja sen tuottamien elämysten onnistumiseen vaikuttaa sekä ympäristön että palvelun ominaisuudet.

 

Lue lisää hiljaisuusmatkailusta!

 

HiKuMa eli “Hiljaisuus ja kuuntelu matkailuosaamisen resursseina Pohjois-Karjalassa” on Itä-Suomen yliopiston kaksi-vuotinen hanke, jonka tavoitteena on kehittää hiljaisuusmatkailun mahdolli-suuksia ja palveluita Pohjois-Karjalassa. Hanke päättyi vuonna 2015. 

 

Lue lisää HiKuMan nettisivuilta