KA5041 Vihreät Luontoperustaiset ratkaisut matkailussa negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi (NatureBeST)​

NatureBeST on matkailualalle keskittyvä hanke, jota toteutetaan matkailualan yrittäjien parissa Suomessa ja Venäjällä. Tavoitteena on parantaa matkailualan yritysten energia- ja materiaalitehokkuutta rajavyöhykkeellä edistämällä ekologisia ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja.

Tavoite:
Tavoitteena on kehittää Suomen ja Venäjän raja-alueiden matkailuyrityksiä ekotehokkaiden ratkaisujen avulla.

Partnerit:
  • KRICPE Petroskoin valtionyliopiston jatkokoulutuksen laitos
  • Valtioihin sitoutumaton yhteisö “Energiatehokkuuskeskus” (KAEEC);
  • Karjalan tasavallan matkailun tiedotuskeskus
  • LLC “Sanatorio “Martsialnye Vody“
  • Pohjois-Karjalan ELY-keskus/Pohjois-Karjalan biosfäärialue
  • SYKE (Suomen Ympäristökeskus)
Rahoitus:
Hanketta rahoittaa Karelia CBC, joka on rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jolla lisätään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

Seuraa facebookissa: #CBCNatureBeST
Linkki hankesivulle Linkki avautuu ulkoisessa välilehdessä ja ohjaa pois biosfäärialueen verkkosivuilta.

NatureBeST -hankkeessa tuotettuja materiaaleja

Suomen puolella tuotettiin matkailuyrittäjille opas vastuullisista ympäristöratkaisuista “Ratkaisuja matkailuyrittäjille energia- ja resurssitehokkuuteen”.

 

Kiireisen pienyrittäjän on vaikea löytää hajallaan olevista tietolähteistä omalle yritykselle parhaita ratkaisuja. Nyt niitä on koottu yhteen!

 

Oppaasta on tehty myös venäjänkielinen käännös, sekä tiivistelmä englanniksi.

 

 

Hankkeessa Venäjän puolella on tuotettu myös paikallisille matkailuyrittäjille vastaavanlainen opas. Julkaisu on venäjäksi.

Uusiutuvan energian, sekä energia- ja materiaalitehokkuuskokeilut Pohjois-Karjalan matkailuyrityksissä

 

CBC NatureBesT -hankkeessa toteutettiin pilotointeja matkailukohteissa Pohjois-Karjalassa ja Venäjän Karjalassa. Videoiden kautta voit tutustua pilotointikohteiden ratkaisuihin ja kuulla yrittäjien kokemuksia.

 

 

Pilotoinneissa parannettiin matkailuyrityksissä energia- ja resurssitehokkuutta. Pilotointikohteissa voi vierailla ja tutustua lähemmin ratkaisuihin.

Pilotointikohteina Pohjois-Karjalassa olivat Laitalan lomat (vedensäästö), Erä-Eero (energiansaati sähköverkon ulkopuolella) sekä Kolin Keidas (kuivakäymälän huollon helpottaminen).

NatureBeST - hankkeen rahoittajan logo