Mahtimännyt ja tarinapuut-hanke

Itärajan tuntumasta metsistä löytyy yhä paljon mm. eränkäyntiin ja kaskikulttuuriin liitettäviä vanhoja merkkipuita, joista ei ole ”virallista” tietoa. Myös muualla Pohjois-Karjalassa kasvaa erikoisen järeitä mäntyjä, joista vain pieni osa on tiedossa ja tallennettuna paikkatietoihin.

 

Moniin puihin liittyy myös tarinoita ja tapahtumia, jotka ovat merkittävä osa paikallis- ja kulttuurihistoriaa.  Puihin voi liittyä merkittäviä yksittäisen ihmisen elämäntaipaleen muistoja. Harvat puut on suojeltu tai niillä on luonnonmuistomerkin status. Sekä puut että tarinat olisi saatava talteen.

 

Mahtimännyt ja tarinapuut -hankkeessa kartoitettiin vapaaehtois-toimintana Pohjois-Karjalan maakunnan erikoisia mäntyjä (esim. poikkeuksellinen ikä, koko, muoto tai kulttuurihistoriallinen arvo) ja muita erikoisia tai isoja puita sekä niihin liittyviä tarinoita. 

 

Tiedot tallennettiin julkiseen tietokantaan. Hanke oli yksi Pohjois-Karjalan biosfäärialueen 20-vuotisen toiminnan merkkivuoden toiminnoista.

 

Hankkeen tavoitteita

  • innostetaan ja motivoidaan yksittäisiä ihmisiä ja toimijatahoja merkkipuiden kartoitukseen ennen kuin luonnonvoimat tai hakkuut ehtivät tuhota ne
  • luodaan biosfäärialuetoiminnan hengessä toimintamalli, jossa kerätään ja tallennetaan merkkipuutietoutta; sekä tiedot että malli ovat myös muualla hyödynnettävissä
  • nostetaan ainutkertaisten ja harvinaisten merkkipuiden arvostusta ja tuntemusta
  • parannetaan merkkipuiden elinolosuhteita ja tehostetaan suojelutoimia puiden säilyttämiseksi
  • luodaan aineistoa mm puututkimukseen (esim isoihin puuyksilöihin liittyvä tutkimus)
  • luodaan paikallispohjainen, toiminnallinen verkosto, jolla on yhteydet paikallisuuteen, historiaan, ympäristöön jne
  • luodaan tietokanta, johon olemassa oleva sekä uusi puutieto on vaivatonta tallentaa ja jonka avulla voidaan vaikuttaa maankäytön suunnitteluun arvokkaiden puiden säilymisen näkökulmasta