MULTI EFFORT

MULTI EFFORT (Multiple Eco-Friendly Forest Use: Restoring Traditions) on vuosina 2012-2014 käynnissä ollut Karelia ENPI CBC -hanke, jonka tavoitteena oli parantaa paikallisten ihmisten elämää metsien ekosysteemipalveluiden avulla Pohjois-Karjalan biosfäärialueella ja Karjalan tasavallassa Venäjällä. Paikallisten asukkaiden toimeentulo ja yritysmahdollisuudet pohjautuvat näillä alueilla laajalti metsien ekosysteemipalveluiden varaan. MULTI EFFORT -hankkeen tavoitteena oli kartoittaa ja parantaa näiden ekosysteemipalveluiden hyödyntämismahdollisuuksia. ​

 

Monimuotoinen metsä voi tuottaa useita ekosysteemipalveluita. Ihmisen aiheuttamat muutokset metsäekosysteemissä vaikuttavat myös metsän tuottamiin ekosysteemipalveluihin. MULTI EFFORT -hankkeessa pyrittiin löytämään keinoja parantaa metsien ekosysteemipalveluita, arvioitiin ekosysteemien tuottamaa taloudellista arvoa, ja tutkittiin metsien kestävän käytön esteitä ja rajoituksia. Hankkeen tavoitteena oli edistää metsien tuotantopalveluiden kuten marjojen ja sienien kaupallistamista. Lisäksi tutkimuksen kohteena oli muun muassa metsäekosysteemien palautumiskyky luontaisten ja ihmisen aiheuttamien häiriöiden jälkeen sekä metsien ja metsätalouden vaikutukset vesitalouteen ja vesien laatuun.​

 

Pohjois-Karjalan biosfäärialue ja Metla vastasivat yhdessä Suomen puolella hankkeen koordinoinnista, tutkimusmateriaalin keruusta, tiedot-tamisesta, kehittämisestä ja koulutustilaisuuksien järjestämisestä. ​

Lisätietoa

Metlan MULTI EFFORT -hankesivut suomeksi Linkki-ikoni ja laajemmin englanniksi Linkki-ikoni

Hankkeen mallialueet kartalla Linkki-ikoni

Karelia ENPI CBC -rajanylittävä yhteistyöohjelma Linkki-ikoni

Ekosysteemipalvelut Linkki-ikoni Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilla