Jättiputki Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalasta tunnetaan noin 1 000 jättiputkiesiintymää, joista suurin osa on järjestelmällisen seurannan ja torjunnan piirissä. Työ alkoi vuonna 2002 Pohjois-Karjalan biosfäärialueen koordinoimana. Kainuun Ystävyyden puiston tutkimuskeskus tuli mukaan vuonna 2005.

 

Jättiputki on ikävä vieraslaji sen tehokkaan leviämisen sekä myrkyllisyytensä takia. Esiintymien kartoitus, maanomistuksen selvittäminen sekä torjuntatyö vaativat osaamista, aikaa ja voimavaroja. Työ kuitenkin palkitsee nostamalla esille myös luonnon paikalliset erityispiirteet, se luo toimijaverkostoja ja lisää ympäristötietoisuutta ja toimintaa ympäristön hyväksi.

Lisätietoja