SUPER:Sustainability Under Pressure: Environmental Resilience in natural and cultural heritage areas with intensive recreation (KA5033) 

SUPER-hankkeessa keskitytään Suomen ja Venäjän pilottikohteiden luontomatkailun ja jätteenhallinnan suunnitteluun vuosina 2018 – 2020. Hankkeessa tutkitaan ja vahvistetaan myös ympäristön kykyä kestää muutoksia ja toipua niistä. 

 

Ensimmäistä kertaa Karelia CBC-hankkeessa on mukana neljä kohdetta arvostetulla UNESCO-statuksella.

 

Projektin pilottikohteet ovat luonto- ja kulttuuriperintökohteita, joihin kohdistuu merkittävää kävijäpainetta:

 

– Pohjois-Karjalan biosfäärialue; Kolin ja Petkeljärven kansallispuistot

– Rokua Geopark

– Kizhi ulkoilmamuseo ja sen puskurialue sisältäen yli 20 kylää

– Vodlozerskyn biosfäärialue ja kansallispuisto, sisältäen Kuganavolok-kylän

Tavoitteet​

Hankkeen päätavoite on vähentää hankkeessa mukana oleville luonto- ja kulttuurikohteille kohdistuvia haittavaikutuksia seuraavin keinoin:​

 

  • Tehdä kestävä luontomatkailusuunnitelma pilottialueille​
  • Kehittää hyviä käytäntöjä jätehuollon toteuttamiseen suojelualueilla​
  • Hankkia pilottikohteille innovatiivisia jätteenkäsittely ratkaisuja​

Toimenpiteet​

Hanke toteutetaan kolmen työpaketin avulla: ​

 

  1. Suuren kävijäpaineen luomien jäte- ja ympäristöongelmien kartoitus, ​
  2. Pilottikohteiden jätehuollon suunnittelu ja toteutus, ​
  3. Hyvät käytännöt suojelualueiden suunnittelussa – luontomatkailusuunnitelma​

Partnerit​

  • Association “Centre for Problems of the North, Arctic and Cross-border Cooperation” (North-Centre) ​
  • Kizhin maailmanperintokohde
  • Venäjän Tiedeakatemian Karjalan Tutkimuskeskus ​
  • Voldojärven biosfäärialue ​
  • Oulun yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö ​
  • Metsähallitus ​
  • Pohjois-Karjalan ELY-Keskus/Pohjois-Karjalan biosfäärialue​

Rahoitus​

Hanketta rahoittaa Karelia CBC, joka on rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jolla lisätään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.​

SUPER -hankkeen tuloksia

Metsähallitus laati hankkeen myötä luontomatkailusuunnitelman Kolin alueelle. Suunnitelma käännettiin myös englanniksi.

 

Biosfäärialueelle tehtiin myös Benchmarking- vertailuanalyysi, jossa Pohjois-Karjalan luontokohteiden (Koli, Patvinsuo ja Ruunaa) toimintaa verrattiin toisten alueiden vastaaviin käytäntöihin. Tavoitteena on ottaa  oppia oman toiminnan kehittämiseen. Raporttiin on siis koottu maailman luontokohteista hyviä käyntäntöjä lisääntyvien kävijämäärien mahdollisesti mukanaan tuomiin ongelmiin varautumiseen. Raportti on englanninkielinen.