Verkostot


UNESCON biosfäärialueiden välistä kokemusten vaihtoa ja yhteistyötä varten MAB-ohjelman sisälle on perustettu pienempiä alueellisia tai temaattisia verkostoja. Näistä tärkeimmät ovat EUROMaB ja NordMaB.

 

UNESCOn laajan ja kansainvälisen biosfäärialueverkoston lisäksi Pohjois-Karjalan biosfäärialue on mukana myös muissa monikansallisissa yhteistyöohjelmissa. Näistä tärkeimpiä ovat Fennoskandian vihreä vyöhyke sekä ENCORE.

 

 

Barents euro-arctic region cooperation logo
Barentsin EuroArktisen neuvoston ympäristötyöryhmä Linkki avautuu ulkoisessa välilehdessä ja ohjaa pois biosfäärialueen verkkosivuilta. on yksi aktiivisimmista Barents-työryhmistä. Suomi toimii ympäristötyöryhmän puheenjohtajana 2020-2023. Työryhmän tärkeimmät yhteistyöalat ovat ympäristötoimien käynnistäminen ns. hot spoteissa Venäjän Barentsin alueella, ilmastonmuutos ja luonnonsuojelu ja vesiasiat. Keskeisiä teemoja luonnonsuojelussa ja vesiasioissa ovat olleet ympäristön tilan seuranta, valtioiden rajat ylittävän luonnonsuojelualueiden verkoston kehittäminen (Barents Protected Areas Network Linkki avautuu ulkoisessa välilehdessä ja ohjaa pois biosfäärialueen verkkosivuilta.), vesistökunnostukset, sekä matkailun vaikutukset Barents-alueen ekosysteemeihin.
Fennoskandian vihreä vyöhyke on Suomen, Norjan ja Venäjän rajaa ympäröivä arvokkaiden luontoalueiden ketju. Vyöhykkeen tavoitteena on kehittyä laajasti tunnetuksi rajat ylittävän yhteistyön mallialueeksi, jossa on huomioitu niin luonnonsuojelu, sosiaalinen hyvinvointi kuin kestävä talouskin. Luonnonsuojeluyhteistyötä toteutetaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti työryhmissä sekä erilaisten toimijoiden projekteissa ja hankkeissa. Fennoskandian vihreä vyöhyke on osa Euroopan vihreää vyöhykettä Linkki avautuu ulkoisessa välilehdessä ja ohjaa pois biosfäärialueen verkkosivuilta.
ENCORE verkoston logo
ENCORE eli Environmental Conference of the Regions of Europe Linkki avautuu ulkoisessa välilehdessä ja ohjaa pois biosfäärialueen verkkosivuilta. on kansainvälinen poliittisen ympäristövaikuttamisen kanava. Ohjelman käytännön toiminta tehdään eri aiheisiin keskittyneissä monikansallisissa ryhmissä, alliansseissa, joiden tuloksia jaetaan joka toinen vuosi järjestettävissä konferensseissa. ENCORE-ohjelmassa on mukana yli sata aluetta eri puolilta Eurooppaa. Pohjois-Karjalan biosfäärialue koordinoi ENCORE-toimintaa Suomessa.