Vision and Objectives


Miksi olemme olemassa?

Lähde: UNESCO

The NKBR is an action platform that promotes sustainable development of the region by supporting the residents’ relationship with nature, biodiversity protection and inclusive and sustainable economic developments. The Biosphere Reserve’s task is seeking local solutions to global challenges in collaboration with the global network of biosphere reserves. 

alusta paikallisille ihmisille, toimijoille ja yrittäjille, 

joka edistää alueen kestävää kehitystä tukemalla 

ihmisten luontosuhdetta, luonnon monimuotoisuuden 

suojelua ja vastuullisten elinkeinojen kehittymistä.

 

Toiminnassa etsitään paikallisia ratkaisuja 

globaaleihin haasteisiin yhteistyössä 

maailmanlaajuisen biosfäärialueiden verkoston 

kanssa.

Mikään saavutettu tavoite ei ole riittävä, jos se ei ole kestävästi ja vastuullisesti toteutettu!

Visio

Pohjois-Karjalan biosfäärialue on alueellisesti ja kansainvälisesti tunnettu kestävän kehityksen, sekä luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edelläkävijä ja mallialue.

 

 

Tarkemmin: Pohjois-Karjalan biosfäärialue on alueellisesti ja kansainvälisesti tunnettu kestävän kehityksen, tutkimuksen, yrittäjyyden ja yhteistyön mallialue. Tuemme alueen kehitystä niin, että kestävyys ja vastuullisuus otetaan kaikissa toimissa huomioon. Tahdomme biosfäärialueesta halutun ja arvostetun yhteistyökumppanin kestävän kehityksen eri osa-alueilla.

Arvot

Tavoitteet