Freshabit Life IP Koitajoki

Freshabit LIFE IP on hanke, jolla pyritään parantamaan sisävesien ekologista tilaa sekä turvaamaan niiden monimuotoisuutta. Hanketta toteutetaan vuosina 2016-2022 kahdeksalla kohdealueella, joista jokaisella sijaitsee myös vähintään yksi Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue.

 

Pohjois-Karjalan Ilomantsissa sijaitseva Koitajoki valuma-alueineen on yksi kohdealueista. Koitajoen osahankeessa tehdään muun muassa valuma-aluekunnostuksia, parannetaan planktonsiian kutuolosuhteita ja kehitetään luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Koitajoki

Toimenpiteet

Yhteistyöryhmä

Koitajoki-Koitere -foorumit

Matkailu

Kansainvälisyys

Koitajoki

Vuoksen vesistöön kuuluva Koitajoki mutkittelee itärajan tuntumassa sekä Suomen että Venäjän puolella. Koitajoki alkaa Venäjän puolella rajaseudun pienistä järvistä ja virtaa itänaapurin puolella noin 50 km ennen saapumistaan Ilomantsin pohjoisosaan. Luonnonsuojelualueen kaakkoisrajalta jokivesi jatkaa matkaansa takaisin Venäjän puolelle, palatakseen taas Ilomantsin Möhkössä Suomen puolelle. Möhkön alapuolella joki laskee Nuorajärveen ja siitä Mekrijärven kautta ja Kesonsuon luonnonsuojelualueen läpi lopulta Pamilon voimalaitoksen takia rakennettuun padottuun Tekojärveen. Koitajoki päättyy Rahkeenveteen, josta vedet laskevat Pielisjokea pitkin Pyhäselkään.

 

Koitajoen valuma-alue on kooltaan 6630 km2, josta Suomen puolella on 3741 km2. Valuma-alueella turvemaata on 39 %, metsämaata 77 % ja vesialueita 8,3 %. Todennäköisesti jääkaudella syntynyt joki on meanderoiva eli sen uoma mutkittelee huomattavasti. Veden kuluttavan vaikutuksen voi nähdä jokivarressa vanhoina jokiuomina, hiekkatörminä sekä juoluoina eli pääuomasta irti kuroutuneina joen mutkina.

 

 

Koitajoen pohjoisosa on Natura 2000 -aluetta. Koitajoen alueella sijaitsee lisäksi Ristisuon ja Ruosmesuon-Hanhisuon soidensuojelualueet sekä Koivusuon ja Kesonsuon luonnonsuojelualueet. Valuma-alueelle sijoittuu Patvinsuon sekä Petkeljärven kansallispuistot.