Visio ja tavoitteet


Miksi olemme olemassa?

Lähde: UNESCO

Pohjois-Karjalan biosfäärialue on toiminnallinen 

alusta paikallisille ihmisille, toimijoille ja yrittäjille, 

joka edistää alueen kestävää kehitystä tukemalla 

ihmisten luontosuhdetta, luonnon monimuotoisuuden 

suojelua ja vastuullisten elinkeinojen kehittymistä.


Toiminnassa etsitään paikallisia ratkaisuja 

globaaleihin haasteisiin yhteistyössä 

maailmanlaajuisen biosfäärialueiden verkoston 

kanssa.

Mikään saavutettu tavoite ei ole riittävä, jos se ei ole kestävästi ja vastuullisesti toteutettu!

Visio

Pohjois-Karjalan biosfäärialue on alueellisesti ja kansainvälisesti tunnettu kestävän kehityksen, sekä luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edelläkävijä ja mallialue.

 

 

Tarkemmin: Pohjois-Karjalan biosfäärialue on alueellisesti ja kansainvälisesti tunnettu kestävän kehityksen, tutkimuksen, yrittäjyyden ja yhteistyön mallialue. Tuemme alueen kehitystä niin, että kestävyys ja vastuullisuus otetaan kaikissa toimissa huomioon. Tahdomme biosfäärialueesta halutun ja arvostetun yhteistyökumppanin kestävän kehityksen eri osa-alueilla.

Arvot

Tavoitteet