Pohjois-Karjalan biosfäärialue

Biosfäärialuetoiminta on alueellista kestävän kehityksen toimintaa, joka edistää tutkimuksen, koulutuksen ja yhteistyön avulla sekä taloutta että ympäristön hyvinvointia ja lisää ympäristötietoutta. 

Tavoitteena on kehittää alueellisia toimintatapoja, jotka ottavat huomioon luonnon, talouden, kulttuurin ja yhteisöt. 

Pohjois-Karjalan biosfäärialue on perustettu 1992 ja se koostuu luonnonsuojelualueista ja niitä ympäröivistä yhteistoiminta-alueista.


Biosfäärialueverkosto on osa UNESCOn Ihminen ja biosfääri -ohjelmaa (MaB). Biosfäärialueiden kestävän kehityksen malliverkostossa yhdistyvät alueellinen kestävä kehitys, monitieteinen tutkimus ja laaja paikallislähtöinen yhteistoiminta.

Biosfäärialueita on maailmassa jo 714 kappaletta 124 maassa. Alueiden yhteispinta-ala on yli 10 miljoonaa km2.


Pohjois-Karjalan biosfäärialueen virallinen rajaus käsittää Lieksan, Ilomantsin ja Joensuun kaupungin Tuupovaaran kaupunginosan, mutta biosfäärialuetoimintaa on koko maakunnassa. 

Kartta avautuu isommaksi klikkaamalla.

Pohjois-Karjalan biosfäärialuetoiminta käytännössä

Kumppanuusverkosto

Kumppanit toteuttavat arjessaan  kestävää kehitystä –  verkostosta apua edelleen  kehittymiseen ja näkyvyyteen  (hyvien käytäntöjen jakaminen ja  kestävyys markkinointivalttina)

Yhteistyö eri tasoilla

Paikallisten, maakunnallisten, 

kansallisten ja kansainvälisten 

verkostojen voima 

(yhteisesti merkityksellisiksi 

koettujen asioiden edistäminen)

Hanketyö

Yhteistyötahojen ja kumppanien 

kanssa käytännön toimia 

paikallisesti (paikallistasolta 

nousevien konkreettisten 

asioiden toteuttaminen)